Takke Takmak Sünnet mi?

Takke takmak dinin emri midir? Namaz kılarken takke takmak, sarık sarmak gerekli midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, namazda ve günlük hayatta takke takmanın hükmünü anlatıyor.

TAKKE TAKMAK DİNİN EMRİ MİDİR?

Din takke takın, çorap giyin demez. Mesela çorap giymek dinin emri midir? Peygamberimiz çorap giymiş mi? Camilerimizde biri çorapsız camiye girecek olsa herkes ters ters bakar. Hele imam efendi çorapsız namaz kıldıracak olsa kıyamet kopar. Peki çorap giymek dinin emri midir? Din çorap giyin, kemer takın, kravat takın demez. Din; her namaz kılacağınız zaman, mescide gideceğiniz zaman süsünüz üzerinizde olsun der. Ziynetinizi, güzel giyim-kuşamınızla beraber namazı kılın der. Çünkü namaz alemlerin Rabbinin huzurunda durmaktır. Binaenaleyh bu kıyamın huzura uygun olması lazım gelir.

Şimdi takke ve sarığın bir Müslümanın giysisinin parçası olup olmadığı meselesi gündeme gelir. Müslüman giysisi dediğimiz giyside Hz. Peygamberin giydiğine baktığımızda başı açık yani sarıksız dolaşmadığı riyavet ediliyor. Binaenaleyh Müslüman namazda baş giysisini üzerinde bulundurur. Başında bir giysi olur. Bu giysi takke veya sarık olabilir. Niye Müslümanlık örfünde başın da örtülmesi adaptan kabul edilmiş.

PEYGAMBER EFENDİMİZ TAKKE TAKAR MIYDI?

PEYGAMBER EFENDİMİZ TAKKE TAKAR MIYDI?

TAKKE TAKMANIN HÜKMÜ

TAKKE TAKMANIN HÜKMÜ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle