Suriye'yi Değiştiren Proje

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler Türkiye sınırı boyunca güvenlik sorunu meydana getiriyor. IŞİD'in elindeki yerleri PYD güçlerine teslim etmesi, PYD'nin bölgede hem kahraman hem de meşru bir aktör olarak bölgeye hakim olmasına neden oluyor, bölgenin demografik yapısını değiştiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki göçün en önemli sebebi çatışmalar ve ABD hava saldırıları. Ancak YPG’nin ele geçirdiği Türkmen ve Arap yerleşimlerinde halka baskı uygulayarak göçe zorlaması bir başka neden. Tel Abyad’da olduğu gibi 25 bin dolayında Arap ve Türkmen’in bir hafta içerisinde Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı bu arada belirtelim.

Araplardan ve Türkmenlerden boşaltılan bölgelere de başta Kuzey Irak olmak üzere Kürt bölgelerinden Kürtlerin yerleştirildiği iddiaları ise ayyuka çıkmış durumda. Arapların ve Türkmenlerin geri dönüşlerine engel olunduğu haberleri de hakeza. Tüm bunlar bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi projesi olarak okunuyor.

KÜRDİSTAN'IN AYAK SESLERİ

Hem istihbarat raporları hem bizzat bölgeden göç ettirilen halkın dile getirdikleri bu gerçeği teyit ediyor. Tel Abyad’dan gelen öğretmen Halil İbrahim, IŞİD ile PYD’nin tüm Tel Abyad halkının gözleri önünde danışıklı dövüş yaptığını söylüyor. “Kimse IŞİD’le çatışmadı bile” diyen İbrahim yaşananları, “Bombardıman başladı, IŞİD çekildikçe adım adım PYD yerleşti” şeklinde dile getiriyor. Suriye’deki topraklarından çıkmak istemediklerini, PYD’nin kendilerini Türkiye’ye zorla gönderdiğini, “Gidin ve bir daha geri gelmeyi düşünmeyin. Burası artık Kürdistan’dır. IŞİD işgalinden kurtulup PYD işgalinin içine düştük” şeklindeki ifadeleri sıklıkla duymak mümkün…

Times dergisinin, Tel Ab­yad’dan kaçan Suriyelilerin ifadelerine yer verirken, Suriyeli çiftçi Halil el-Dam’ın “Tarlamı yaktılar. Kürtler bize İsrail’in Filistin’e yaptığını yapıyor” açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, Temmuz 2015, 353. Sayı

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.