Göçmenlerin Sorunlarına Çözüm Üreten İki Müthiş Proje

Üniversite eğitimi için 6 yıl önce Makedonya'dan Türkiye'ye gelen Türk asıllı Berat Kjamili, yaşadığı olaylardan yola çıkarak göçmenlerin sorunlarına çözüm bulmak için iki proje geliştirdi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışması için Samsun'a gelen 25 yaşındaki Berat Kjamili, geçen yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) mezun olduğunu söyledi.

Türkiye'ye geldiği ilk yıllar Makedonya vatandaşı olduğu için Göç İdaresindeki işlemleri için uzun saatler sıra beklemek zorunda kaldığını, bunun önüne geçmek için Online Kayıtlandırma Sistemi fikrinin doğduğunu belirten Kjamili, ilgili kurumlarla bu fikrini paylaştığını anlattı.

GÖÇMENLERİN SIRA BEKLEMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Öğrenci Konseyi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüğünü, daha sonra geliştirilen projenin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandığını vurgulayan Kjamili, "ODTÜ Öğrenci Konseyi olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile göçmenlerin sorunlarının çözülmesi için görüştük. Böylece yabancıların kayıtlandırıldığı, dijital başvuru imkanı sağlayan ve 1,5 milyon kişinin kullandığı Online Kayıtlandırma Sistemi'nin temelleri atıldı." dedi.

Sistem sayesinde göçmenlerin saatlerce sıra beklemesinin önüne geçildiğine işaret eden Berat Kjamili, şunları dile getirdi:

"Bir yabancı uyruklu Türkiye'ye geldiğinde, bekleyerek kayıtlandırma yerine önceden online kayıtlandırılıyor. Bütün bilgilerini paylaşıyor. Randevu alıp Göç İdaresine gidiyor. Bu sayede hızlı bir şekilde beklemeden kayıt oluyor. Daha önceden geceden sabaha kadar sıra beklenirdi. Şu anda insanlar online randevu ile kayıt yaptırıp Türkiye'ye ikametlerini daha kısa sürede alabiliyorlar."

MİGPORT YILIN SOSYAL GİRİŞİMİ SEÇİLDİ

Kjamili, Online Kayıtlandırma Sistemi'nden sonra geçen yıl Mülteci Gönüllü Bilgi Paylaşım Ağı'nı (MİGPORT) geliştirdiğini söyledi.

MİGPORT ile göçmen ve gönüllüleri bir ağ üzerinde bir araya getirdiklerini vurgulayan Berat Kjamili, daha önceki adı "Zenobia" olan bilgi paylaşım ağıyla ilgili şunları aktardı:

"Mülteciler yaşadıkları sorunları dijital ortamda bize aktarıyorlar. Biz topladığımız bilgileri gönüllülere sunuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri de göçmenlere bildirip yardım ediyoruz. Örneğin, dil yüzünden bir çocuk okula kayıt olamıyorsa bu sorunu çözebiliyor ve okula devam edebiliyor. Biz bu sayede aslında mültecilerin yaşamış olduğu sorunları görebiliyoruz. Bu sorunlara çözümler üretiliyor. Buna da 'veriye dayalı çözümler' diyoruz. Belediye gibi belli kurumlarla da çalıştık. Uluslararası anlamla destekler gördük. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Marshall Fonu tarafından Türkiye'deki en inovatif proje seçildi. Kanada'da da Türkiye'yi temsilen sosyal girişim ödülü aldık."

Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge yarışmasına MİGPORT ile katıldığını anlatan Kjamili, burada projenin Sosyal Girişim kategorisinde birincilik ödülü aldığını bildirdi.

İŞ BULMAK İSTEYEN MÜLTECİLER İÇİN UYGULAMA 

İş bulmak isteyen mültecilerin uygulama üzerinden iş aradığını ve hangi alanlarda çalışabileceğini belirttiğini ifade eden Berat Kjamili, gönüllülerin de o yönde yasal yollardan işçi arayan firmaya yönlendirebildiğini söyledi.

Çalışmalara ODTÜ Teknokent'te devam ettiklerini vurgulayan Kjamili, "Hem uygulama hem de web üzerinden mültecilere ulaşıyoruz. Aynı zamanda WhatsApp numaralarımız da var. Facebook grupları var. Şu an Arapça, İngilizce ve Türkçe hizmet veriyor. Bugüne kadar 4 bin kişi bizimle oturum sağladı, bulunduğu ülkede eğitim ve kişisel sorunlarıyla alakalı bilgi aldı. Biz bu sene 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

MİGPORT'ta, eğitimle ilgili problemlerin daha çok çözüldüğüne işaret eden Kjamili, "Örneğin bir mülteci İsveç'e gidiyorsa, bize bundan da bahsediyor. İsveç'de hangi kurumlardan yardım alabileceğini soruyor. Facebook üzerinden bir gönüllü ağımız var. Buradaki herkes gönüllü olarak mültecilerle çalıştığı için bu tarz bilgilere sahip. Biz gönüllülere sistem üzerinden soruyoruz, onlar da bize çözüm yollarını söylüyor. Biz de bu çözümleri mültecilerle paylaşıyoruz." ifadesinde bulundu.

Berat Kjamili, bu yıl Türkiye'deki en başarılı girişim hızlandırma merkezlerinden gösterilen Hackquarters'ın kurucusu Kaan Akın ile Genç Transatlantik İnovasyon Lideri olarak Türkiye'yi bu alanda temsil edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.