Gençleri Değiştiren Afrika Yolculuğu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle yürütülen "Gönüllü Yaşıyoruz Kıtaları Aşıyoruz" Projesi kapsamında 85 genç, Fildişi Sahili, Mali, Gana, Uganda, Burkina Faso, Sudan, Tanzanya, Kamerun ve Nijer'de sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

Proje ortaklarından Uluslararası Genç Derneği (UGED) Yönetim Kurulu Üyesi Selim Tiryakiol, başta Fildişi Sahili olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Tiryakiol, projeye UGED dışında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, İstanbul Araştırma Eğitim Vakfı, Hizmetkar Üniversiteliler Derneği'nin de destek verdiği anlattı.

afrika

20 GÜNDE KENDİNİLERİNİ KEŞFEDİYORLAR

Bu yıl 8 ülkede gerçekleşen projelerin ana temasının "sivil toplum" olduğunu aktaran Tiryakiol, 20 gün boyunca Afrika'da sivil toplum kuruluşlarının yapılanmasını incelediklerini söyledi. Tiryakiol, 22 Haziran-13 Temmuz'da yapılan ziyaretler kapsamında TİKA desteğiyle 3 okulun restore edildiğini kaydetti.

Yetimhane ziyaretleri ve erzak dağıtımı gibi etkinlikler de düzenlediklerini aktaran Tiryakiol, "Gençler, gittikleri bölgelerde önde gelen kanaat önderleriyle de görüşmeler yapıyor. Ayrıca Afrika ülkelerindeki Türk iş adamlarına moral ziyaretleri düzenliyorlar. Projenin sonunda gençler, izlenimlerini raporlaştırarak TİKA'ya sunacak" dedi.

afrika_2

GENÇLER AFRİKA'YI ANLATSIN!

Selim Tiryakiol, projenin, Türkiye'de Afrika gündemi oluşturmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Afrika açılımına destek olma amacındayız. Projeyle Türk gençlerinin geleceğin kıtası Afrika gerçeğini görmesini istiyoruz. Hatta gençlerin döndükten sonra konferanslar, yazılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla Türk insanına da Afrika'yı anlatmasını hedefliyoruz.

Kampanyaya katılan gençler, Afrika'da böyle bir ilke imza atmaktan mutlu oldular. Gençler, bu kıtanın yıllardır sömürüldüğünü ancak Türk gönüllülerinin bu imajı değiştirdiğini de bizzat yerinde görmüş oldu."

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.