Sultan Iı. Murat’ın Vasiyeti

Osmanlı Sultanı II. Murat’ın, Allâh’a ve (O’nun) Resûlü’ne olan derin muhabbetini gösteren vasiyeti...

Haremeyn-i Şerîfeyn’e hizmet vazifesinin, henüz Osmanlıʼya ihsân olunmadığı günlerde Sultan II. Murat’ın bıraktığı şu vasiyet, Allâh’a ve (O’nun) Resûlü’ne olan derin muhabbetini göstermesi bakımından ne kadar câlib-i dikkattir:

“بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Tevekkülüm Hâlık’ımadır. Allâh’a hamd olsun. Efendimiz Muhammed Mustafâʼya salât ve selâm olsun.

Her nefis ve herkes ölümü tadacaktır. Sizleri dünya hayatı mağrur etmesin, gururlanmayın, büyüklük Allâh’a mahsustur.

Saruhan vilâyetinde bulunan malımın (on bin altın) üçte birinden; üç bin beş yüz filori Mekke fukarâsına ve diğer üç bin beş yüz filori Peygamberimizʼin şehri Medîne fukarâsına harcansın. Ondan beş yüz filori yine Mekke ahâlîsinden Kâbe ve Hatim arasında toplanarak yetmiş bin kere «Lâ ilâhe illâllah» kelime-i tevhîdini zikredip sevâbını adı geçen vasiyet sahibine bağışlayanlara ve Kur’ân-ı Kerîm’i defalarca hatmedip, sevâbını vasiyet sahibine hediye edenlere harcansın. Geriye kalan iki bin filoriden beş yüzü Mescid-i Aksâ’da, Kubbetüʼs-Sahrâʼda yetmiş kere; «Lâ ilâhe illâllah» kelimesini ve defalarca Kur’ân-ı Kerîm’i okuyanlara harcansın!”

Kaynak: Mustafa Necati Bursalı, İslam Büyüklerinin Vasiyetleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle