SULTAN 2. MURAT'IN TARİHE GEÇEN SÖZÜ

1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’ndan sonra zayıflayan Osmanlı Devleti’ne eski ihtişamını kazandıran 2. Murat Hân’ın tarihe geçen sözü...

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bâyezît’i Ankara’da mağlûp eden Timur Hân, Osmanlı’yı ancak birkaç yıl sürecek bir haraca bağlamıştı. Ondan sonra İlhanlılar, Timur Hân’ın yerine kendilerinin kaldığını söyleyerek bu haracı almaya devâm ettiler. Bu haraç, 2. Murat Hân’a kadar verilmişti.

2. Murat zamanında tamamen toparlanıp güçlenmiş olan Osmanlı Devleti’nin paşaları, Sultân’a: “–Pâdişâhım! Bunlara hâlâ ne diye haraç veriyoruz? Artık şunları başımızdan defedelim!..” dediler.

"PARA İÇİN MÜSLÜMAN KANI AKITMAK İSTEMEM"

Son derece akıllı ve firâsetli bir sultan olan 2. Murat Hân, bu hissî talebe şu ibretli cevâbı verdi: “–Onlar bizim yükselişimizin ve şu anki kudretimizin farkında değiller. Şâyet şimdi biz, istedikleri parayı onlara vermezsek, giderler; sıradan da olsa bir ordu toplayıp üzerimize gelirler. Gerçi mağlûb olurlar, ama Müslüman kanı akar... Dolayısıyla siz onlara istedikleri parayı şu an için vermeye devâm edin! Zîrâ para için Müslüman kanı akıtmak istemem! Ancak İlhanlı elçilerine öyle gösteriler yapın ve ordumuzun ihtişâmını seyrettirin ki, sâhip olduğumuz kuvvet ve kudretin farkına varsınlar da, bir daha kendilerinden çok üstün olduğu muhakkak olan bu Devlet-i Aliyye’den haraç isteme cür’et ve cesâretini gösteremesinler!..”

Gerçekten de netice, 2. Murat Hân’ın beyân ettiği şekilde tahakkuk etti.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

SULTAN II. MURAT KİMDİR?

SULTAN II. MURAT KİMDİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle