'şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi' Yapılıyor

15 Temmuz 2016 darbe girişimi direnişinde Çengelköy’de şehid edilen Halil Kantarcı adına Sri Lanka'da yapılmak üzere bir yetimhane projesi başlatıldı.

Sadakataşı Derneği ve Halil Kantarcı’nın arkadaşlarının öncülüğünde başlatılan projeye, 9 sivil toplum kuruluşu (Tügva, Uluslararası Genç Derneği, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Genç Müsiad, Genç Önder, Mekteb-i Suffa, Misafir Derneği, Sabah Namazı Devrimi) destek veriyor.

Yetimhane Sri Lanka’nın Merkez İlinde bulunan Watadeniya bölgesinde yaptırılacak. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı ve yetim oranının yoğun olduğu bölgede medrese eğitimi problemi çocukların Kur’an ve dini eğitim ile geç tanışmalarına neden oluyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle de yetimhane inşaatları yapılamıyor. Proje sonucunda toplamda 317,68 m2’lik alana yapılacak yetimhane iki kattan oluşacak ve yetimhanede 40 yetim kalabilecek.

HALİL KANTARCI KİMDİR?

Geriye 9 aylık Ömer Tarık, 2,5 yaşındaki Zeynep Serra ve 9 yaşındaki Ali Cihad’ı ümmete emanet bırakan Şehid Halil Kantarcı hayatı boyunca darbeci zihniyetlerle savaştı. 28 Şubat döneminde tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi ön saflarda savaşan ve hakkı savunan Halil Kantarcı henüz lise ikinci sınıf öğrencisi iken 16 yaşında hapseldildi. İdam ile yargılanan ve ceza evinde işkenceler gören Halil Kantarcı tüm bu zulümlere rağmen davasından asla taviz vermedi. 9 yıl süren yargılamanın ardından suçsuz olduğu anlaşılınca beraat etti. Hapishaneden çıktıktan sonra da davası için savaşmaya devam eden Halil Kantarcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy’de şehid edildi.

Şehid Halil Kantarcı’nın adının verileceği yetimhanenin yapımına destek verebilmek için HALİL KANTARCI yazarak 2989’a SMS gönderebilir. bagis.sadakatasi.org.tr adresinden bağış yapabilir. 0216 614 04 61 nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

*Banka ve online bağışlarda bağış notuna “Halil Kantarcı Yetimhanesi” yazdırılması; hesap adı kısmına ise "Sadakataşı Derneği" yazdırılması gerekmektedir.

halil_kantaci

"Şehid Halil Kantarcı Yetimhanesi" için bağışta bulunacak olanlara, Genç Dergi yazarlarından S. Bilgehan Eren Paspartu ve Çıkmaz Sokak kitabını hediye ediyor.

S. Bilgehan Eren’in “Paspartu” ve “Çıkmaz Sokak” isimli iki kitabını, (kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere) Sri Lanka’da yapılacak olan ŞEHİD HALİL KANTARCI YETİMHANESİNE yapacağınız 20 TL bağış karşılığında temin edebilirsiniz…

KITAP

 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.