PEYGAMBERİMİZİN FİTNEYE KARŞI TUTUMU

İki Müslüman karşı karşıya geldiğinde nasıl davranmalı? İki Müslüman savaşırsa ne olur? Bununla ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? Fitne zamanında ne yapmalıyız? Eğer iki mümin toplumu karşı karşıya gelirse ne yapmalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

 

Ebû Bekre (r.a) şöyle buyurur:

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’den işittim, «İki müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman kâtil de maktûl de Cehennem’dedir.» buyuruyorlardı.

«‒Yâ Rasûlallâh, kâtil tamam, peki öldürülen niçin Cehennem’e girer?» diye sordum.

«‒O da arkadaşını öldürmeye hırslıydı da ondan!» buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 22)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

“Cehennem’dedir” ifadesi, bu cezaya müstahak olur demektir. Yoksa aff-ı ilâhî yetişip kurtulmak da mümkündür. Bu ifâdeden, Cehennem’de ebedî kalma mânâsı ise hiç anlaşılmamalıdır. Hadîs-i şerifte, her iki tarafa müslim denilmesinde de buna işaret vardır.

Burada, savaşı şer’ân mâzur gösterecek bir tevil olmadan yapılan savaştan bahsediliyor. Savaşa katılan ashâb-ı kiramın her iki tarafta olanlarının Cennet ehli olması da buna delildir. Çünkü onlar ictihadla ve dîni ıslah için çarpışmışlardı. Nitekim Hucûrât sûresinin 9. âyetinde de, haddi aşarak saldıran tarafa, hak üzere olan hasımları gibi, mü’min denilmiştir:

FİTNEYLE İLGİLİ AYETLER

“Eğer Mü’minlerden iki tâife çarpışırlarsa hemen aralarını bulun barıştırın, şayed biri diğerine karşı tecâvüz ediyorsa o vakıt Allah’ın emrine dönünceye kadar o taşkınlık edenle savaşın! Eğer dönerse yine adâletle aralarını sulh edin ve hep insaflı olun, çünkü Allah âdil davrananları sever.” (el-Hucurât, 9)

Büyük günah işleyen mü’min, îmândan çıkmış olmaz.

FİTNEYE SEBEP OLAN ŞEYLER!

FİTNE ZAMANI NE YAPMALIYIZ?

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle