Pazar Arabasında Hayatın Yükünü Taşıyor

Amasya’da yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Gedik, çöplerden pazar arabasıyla atık toplayarak geçimini sağlıyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 60 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Gedik, çöplerden pazar arabasıyla atık toplayarak geçimini sağlayıp tek odalı evde hayat mücadelesi veriyor.

“ÇOK ÇİLE ÇEKTİM AMA AYNI ZAMANDA HEP ÇALIŞTIM”

Gedik, ömrü boyunca hayatın bütün zorluklarına tek başına göğüs germeye çalıştığını anlattı. Çöplerdeki atıkların ve sürüklediği pazar arabasının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Gedik, şöyle devam etti:

“Bu zamana kadar hep kendim çalıştım ve ayakta durdum. Günlük işlere gittim ve çöplerden kağıt, plastik gibi malzemeler topladım. Artık çalışmakta zorlanıyorum, astım hastasıyım ve ayaklarım tutmuyor. Eşim içiyordu ve beni her zaman dövüyordu, çok çile çektim ama aynı zamanda hep çalıştım.”

“DEVLETİMDEN BAŞKASINA MUHTAÇ OLMAK İSTEMEM”

Geçimini sağlamak için helal olan her işi yaptığını, çocuklarını büyüttüğünü ancak şimdi yalnız yaşamak zorunda kaldığını belirten Gedik, şunları söyledi:

“Çok şükür geçinmeye çalışıyorum, topladığım kartonları, plastikleri satıyorum. Allah razı olsun evimin kirasını Kaymakamlık veriyor, aşevinden yemeğimi alıyorum, topladığım atıkları satarak geçinmeye çalışıyorum. Kimsenin yanına sığamıyorum. Allah’ım beni kimseye muhtaç etmesin, devletimden başkasına muhtaç olmak istemem. Çok şükür bir şekilde karnım doyuyor. Hayatım boyunca tek odalı da olsa bir evim olsun diye hayal ettim, devletimden sadece başımı sokacak bir ev istiyorum.”

Gedik, çöp kutularındaki kötü kokuya rağmen alın teriyle ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Evin geçimine eşimden bir katkı olmadığı için 30 yıldır Merzifon'un sokaklarını dolaşarak rızkımı arıyorum. Çocuklarımı büyütmek, kimseye muhtaç etmemek için kadın başıma gece gündüz sokaklarda ekmeğimi aradım. Artık çalışmakta zorlanıyorum ancak çalışmak zorundayım. Sabit bir gelirim yok, maaşım yok ve tek başına yaşamaya çalışıyorum.”

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.