Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar Günü Başlayacak

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak belirledi.

Türkiye'den kutsal topraklara giden 84 bin 942 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını burada kesecek.

"Kurban, mali imkanı olanla olmayan arasında bir diyalog oluşturuyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Yahya Solmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, Hazreti Adem zamanından beri kurban ibadetinin var olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurbanlarını sunduklarını, birinin kurbanının kabul edildiğini, diğerinin edilmediğinin aktarıldığını belirten Solmaz, Allah'ın takva sahiplerinin kurbanını kabul ettiğini dile getirdi.

Yahya Solmaz, kurbanın et tüketimi ve et stoku anlamına gelmediğini, Kurban kesmenin kulun Allah'a karşı teslimiyetini gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurbanın bir anlamı da diğerkamlıktır. Kişi, kurban kestiğinde çevresinde ihtiyaç sahiplerini de araştırıyor, Kurban Bayramı'nda evine et giremeyenlerin evine kurban eti gönderiyor. Böylece hem kendisine hem de ailesine, çevresinde muhtaçların da olduğunu hatırlatıyor. Kurban, mali imkanı olanla olmayan arasında bir diyalog oluşturuyor."

Kurban Bayramı'nda kurban, bayram namazı, teşrik tekbirleri, hac ibadetlerinin olduğunu anımsatan Solmaz, haccın Kurban Bayramı'na özel bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Başta Gazze olmak üzere Müslümanların çeşitli coğrafyalarda zulme uğradıklarını belirten Solmaz, "Bir Müslümanın buna üzülmemesi mümkün değil. Müslümanlar ellerinden geleni yapmakla sorumludur. Kurbanı buna vesile kılmamız gerekir. Yapılabilecek en temel şeylerin başında dua geliyor. Evlerimizde bayram sevinci yaşarken, Gazze'de zulüm altında olanların acısı hatırlayıp onlar için Allah'a içten yakarmalıyız." diye konuştu.

Allah'ın herkesi imkanı doğrultusunda hesaba çekeceğinin altını çizen Solmaz, herkesin gücü ölçüsünde Gazze için seferber olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.