Padişah Türbeleri Nerede?

Osmanlı Padişahlarının türbeleri, kabirleri nerede? İstanbul’daki Padişah kabirleri nerede? Bursa’daki Padişah kabirleri nerede?

Haber: Murat Karadeniz

Mezarı Türkiye dışında olan tek Osmanlı Sultanı Vahdettin (Şam) dışında, diğer Osmanlı Sultanlarının mezarları Bursa ve İstanbul’dadır. Peki Osmanlı Sultanlarının kabirleri (mezar) nerede?

Osman Bey: Osman Gazi, Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa’nın fethinden sonra “Gümüşlü Kümbet” olarak bilinen “Sainte Elie” adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbede medfundur.

Osman Gazi Türbesi

Orhan Bey: Babası Osman Gazi’nin yanına, Gümüşlü Kümbet’e defnedilmiştir.

Sultan I. Murat (Hüdavendigar): Bursa’da Hüdavendigar Camisi’nin kuzeybatısında bulunan türbede medfundur.

Sultan I. Bayezit (Yıldırım): Bursa’da Yıldırım semtinde, Yıldırım Camisi’nin önündeki setin altında medfundur.

Sultan I. Mehmet (Çelebi): Bursa’da kentin doğusunda Yeşil semtinde, Yeşil Camiî’nin karşısındaki tepe üzerindeki türbede medfundur.

Sultan I. Mehmet (Çelebi) Türbesi

Sultan II. Murat: Bursa’da Muradiye Türbelerinin bulunduğu bahçe içerisinde yer alan türbede medfundur.

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet): İstanbul’da Fatih Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbede medfundur.

Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Türbesi

Sultan II. Bayezit: İstanbul’da Bayezit Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbede medfundur.

Yavuz Sultan Selim (I. Selim): İstanbul’da Yavuz Selim Camisi bahçesindeki tek sandukalı türbede medfundur.

Sultan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman): İstanbul’da Süleymaniye Camisi’nin bahçesinde kendi adıyla yaptırılan türbede medfundur.

Sultan II. Selim: İstanbul’da Ayasofya Camisi’nin ön bahçesindeki türbede medfundur.

Sultan III. Murat: Babası Sultan II. Selim’in türbesine defnedilmiştir.

Sultan III. Mehmet: İstanbul’da Ayasofya Camisi’nin ön bahçesindeki türbede medfundur.

Sultan I. Ahmet: İstanbul’da Sultanahmet Camisi yanında kendi adıyla yaptırılan türbede medfundur.

Sultan I. Mustafa: İstanbul’da Ayasofya Camisi’nin ön bahçesindeki türbede medfundur.

Sultan II. Osman: Babası Sultan I. Ahmet’in türbesine defnedilmiştir.

Sultan IV. Murat: Babası Sultan I. Ahmet’in türbesine defnedilmiştir.

Sultan İbrahim: İstanbul’da Ayasofya Camisi ön duvarı bitişiğindeki, amcası Sultan I. Mustafa’nın Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan IV. Mehmet: İstanbul’da Yeni Camiî arkasındaki annesine ait türbeye defnedilmiştir.

Sultan II. Süleyman: Büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan II. Ahmet: Büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan II. Mustafa: Eminönü’nde, Yeni Camiî arkasındaki babaannesine ve babasına Turhan Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan III: Ahmet: İstanbul’da Yeni Camiî arkasındaki babaannesine ve babasına Turhan Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan I. Mahmut: İstanbul’da Yeni Camiî arkasındaki Turhan Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan III. Osman: İstanbul’da Yeni Camiî arkasındaki Turhan Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan III. Mustafa: İstanbul’da Laleli Camisi önündeki Laleli Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan I. Abdülhamit: İstanbul’da IV. Vakıf Hanı karşısındaki Hamidiye Türbesi’ne defnedilmiştir.

Sultan III. Selim: İstanbul’da Laleli Camisi önündeki babasına ait türbeye defnedilmiştir.

Sultan IV. Mustafa: Türbesi, İstanbul’da Vakıf Hanı karşısındaki babasına ait yirmi sandukalı Hamidiye Türbesi’ndedir.

Sultan II. Mahmut: İstanbul’da “Türbe” adıyla anılan semtteki türbede yatar. Bu türbe “Sultan Mahmut Türbesi” adıyla da anılır.

Sultan Abdülmecit: İstanbul’da Sultan Selim Camisi yanındaki Yavuz Sultan Selim’in türbesinde medfundur.

Sultan Abdülaziz: İstanbul’da Sultan Mahmut Türbesi’nde medfundur.

Sultan V. Murat: İstanbul’da Yeni Camiî yanında annesi Şevkefza Sultan’ın türbesinde medfundur.

Sultan II. Abdülhamit: İstanbul’da Sultan Mahmut Türbesi’nde medfundur.

Sultan II. Abdülhamit Türbesi

Sultan Mehmet Reşat (V. Mehmet): İstanbul’da Eyüp’te ilkokul binasının yanındaki türbesinde medfundur.

Sultan Vahdettin: Suriye hükümetinin düzenlediği resmi törenle Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’ndeki caminin bahçesinde defnedilmiştir.

OSMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDE? - HARİTA

2. MAHMUT TÜRBESİ NEREDE? -  SULTAN ABDÜLHAMİT TÜRBESİ NEREDEDİR? - HARİTA

İslam ve İhsan

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM SEBEPLERİ

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Sebepleri

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul’da Gezilecek Yerler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.