Ninelere Torun Bakım Maaşı Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan ninelere maddi destek verileceğini açıkladı.

Önümüzdeki dönem çalışan kadınlara destek olunması amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Kadın istihdamını teşvik için torununa bakan büyükannelere bakım parası verilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 6 yaşına kadar çocuklara evde anneanne ya da babaannelerin bakması halinde bu kişilere parasal destek vereceklerini açıklayan Müezzinoğlu, bu desteğin ilk etapta 0-3 yaş torunlara bakanlar için sağlanacağını dile getirdi. Müezzinoğlu, “Çalışma tamamlandı, anne yarı zamanlı çalışıyorsa, tam zamanlı çalışsın, aradaki farkı anneanneye ya da babaanneye verelim diyoruz" dedi.

BİN AİLE İLE PİLOT UYGULAMA

Uygulamaya belirli pilot illerden başlanacağını ifade eden Müezzinoğlu, bu kapsamdaki iki ilin İzmir ve Bursa olduğunu da belirtti. “Torunlara bakım konusunda nineler zaten fedakarlık yapmıyor mu? Kreşlerin çocuklar için sağlıklı hale getirilmesi daha doğru olmaz mıydı?" şeklindeki soruya ise Bakan Müezzinoğlu, “Bize yapılan talep üzerine 1000 aile ile bir pilot çalışma başlatmayı planlıyoruz. Onun sonucuna göre hareket edeceğiz" cevabını verdi.

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK

Çalışma hayatında milli seferberlik başlatılacağını dile getiren Müezzinoğlu, üst yönetimde olan müsteşar, bakan yardımcısı, müsteşar yardımcıları, kurum başkanı ve genel müdürler düzeyinde 5'er kişilik ekipler oluşturulacağı bilgisini verdi. Müezzinoğlu, “Her Cuma 81 ili paylaşarak önümüzdeki 3 ay içerisinde hizmet alan kitlemizle irtibat kuracağız. İlk programı yarın Konya'da yapacağız. O bölgede çalışanlarımızla birlikte değişik kurumlardan örneğin 10 tane farklı fabrikadan 1'er tane asgari ücretli, 1'er tane beyaz yakalı, 10 iş yerinde 2 tane engelli gibi 20-25 kişilik çalışan grupla birlikte oturup bir değerlendirme yapacağız" şeklinde konuştıu. Müezzinoğlu, “Toplum yararına 9'ar aydan 2 dönem çalışan işçileri sürekli çalıştırmak için çalışma yapılıyor. Bu kesimler 9 aydan sonra işsiz kalmaları önlenmiş olacak. Bu durumdan Kasım 2016 ayına kadar 164 bin vatandaşımız istifade etti" dedi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.