Müzdelife Vakfesi Nedir?

Müzdelife, (Müzdelife kelimesi, ileri geçmek ve yaklaşmak anlamındaki “izdilâf” kökünden türemiştir.) Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır.

Mina ile Müzdelife arasında “Muhassır Vadisi”, Müzdelife sınırları içerisinde Kuzeh dağı üzerinde “Meşar-i Harem” adında bir tepe vardır.

Akşam ile yatsı namazı cem edilerek kılındığı için Müzdelife bölgesine "cem" ismi verilmiştir. (Kurtubî, II, 421. İbn Kudâme, V, 35.) Kur’an-ı Kerîm’de Müzdelife vakfesine,

DUA11

Arafat’tan ayrılıp (seller gibi Müzdelife’ye) akın edînce Meş’ar-i Haramda Allah’ı anın”(Bakara, 2/198.) anlamındaki ayet işaret etmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.),

dua12

Kim burada (Müzdelife’de) (sabah) namazını kılar, sonra bizimle burada bulunur, öncesinde gece veya gündüz Arafat’ta vakfe yaparsa haccı tamam olmuştur.”(1 Nesâî, Menasikü,, 211. V, 263. Ebû Dâvûd, Menâsik, 69. II, 487. Ahmed, IV. 261. Dârimî, Hac, II, 59. bk. İbn Mâce, Menâsik, 57, II, 1004.)

Müzdelife’de vakfe yapmak haccın vaciplerindedir.(Kâsânî, II, 135-136. Şirbînî, II, 264-265. İbn Kudâme, V, 35.)

MÜZDELİFE VAKFESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

MÜZDELİFE VAKFESİNİN VACİPLERİ NEDİR?

MÜZDELİFE VAKFESİNİN SÜNNETLERİ

MÜZDELİFE VAKFESİ NASIL YAPILIR?

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle