Müslüman Olmayan Gayr-i İslami Bir Yerde Yaşamak Caiz midir?

Müslüman olmayan gayr-i İslami bir yerde yaşamak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

MÜSLÜMAN GAYRİMÜSLİM BİR ÜLKEDE YAŞAYABİLİR Mİ?

Müslüman olmayan memleketlerde gayr-i müslim hakimin hükmü altında yaşamakta beis yoktur. Ancak şe’air-i İslamiyeye ve ibadetlerimize engel olunduğu takdirde İslam ülkesine göç etmek icap eder. İmam Remli’ye: “İspanya’nın Ergun ilinde Hristiyan hükümdarının hakimiyeti altında yaşayıp Müslüman olmayan hükümete vergi veren Müslümanların hicret etmeleri lazım gelir mi?” diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: “İbadet ve taatlerini serbestçe yapabildikleri takdirde hicret etmeleri caiz değildir. Çünkü orada kaldıkları takdirde başkasının İslam dinine girmelerine vesile olabilirler.” (Fetava er-Remli)

İSLAM’IN HARAM KILDIGI ŞEYLERİN GAYRİMÜSLİMLERE SATIŞI CAİZ MİDİR?

İslam’ın Haram Kıldığı Şeylerin Gayrimüslimlere Satışı Caiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle