Merkez Efendi Türbesi Nerede?

Merkez Efendi kimdir? Merkez Efendi Türbesi nerededir? Merkez Efendi Türbesi’ne nasıl gidilir?

Merkez Efendi, Halveti Tarikatı şeyhlerindendir.

MERKEZ EFENDİ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

1460 yılında Denizli’nin Sarhanlı köyünde dünyaya gelen Merkez Efendi’nin gerçek ismi Musa Muslihiddin’dir. Fakat kendisi “Merkez Efendi” lakabıyla tanınmıştır.

“MESİR MACUNU”NUN KÂŞİFİDİR

On beş yaşında Bursa’ya giderek Veliyüdin Medresesi’ne talebe olmuştur. Burada on beş sene süren eğitimini tamamladıktan  sonra İstanbul’a dönmüştür. Öğrendiği ilimler arasında tıp ilmi de vardır. Tıp ilmindeki ileri bilgisi sebebiyle şeyhi Sünbül Efendi tarafından Manisa Bimarhanesi’ne (hastanesine) görevli olarak gönderilmiştir. Oradaki hastaların sıhhatine kavuşması için büyük hizmetleri geçen Merkez Efendi, Manisa’nın 41 çeşit baharattan imal edilen meşhur “Mesir Macunu”nun da kâşifidir.

Şeyhi Sümbül Efendi’nin vefatından sonra İstanbul’a geldi ve onun yerine Halveti şeyhi olarak dergahın başına geçti.

MERKEZ EFENDİ NASIL BİRİYDİ?

Merkez Efendi çok mütevazı, nazik ve sevimli bir insandı. Devrin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi, onun bu özelliğini şöyle dile getirmiştir: “Zamanımızda bu zat kadar riyadan uzak bir kimse görmedim.”

Zayıfları ve fakirleri korur, çocukları sever, onlara daima iltifat ederdi. Çocukları gördüğü yerde onlar için cebinde taşıdığı türlü yemişler çıkartıp çocuklara dağıtırdı.

MERKEZ EFENDİ NE ZAMAN VEFAT ETMİŞTİR?

Merkez Efendi, 1551’de 91 yaşında ahirete irtihal etti. Cenaze namazını bizzat devrin şeyhülislamı kıldırmıştır. Allah onlardan razı olsun.

MERKEZ EFENDİ TÜRBESİNE NASIL GİDİLİR?

Merkez Efendi Türbesi, Zeytinburnu Mevlânâkapı’da, Merkez Efendi Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Zeytinburnu’nda en çok ziyaret edilen yerlerden Merkez Efendi Türbesi’ne Topkapı veya Cevizlibağ’a giden bütün otobüs, metro, tramvay, minibüs/dolmuş ve özel araçla ulaşmak mümkün. Türbe, İstanbul surlarının karşısında Panorama 1453 Müzesi ve Tarihi Merkez Efendi Mezarlığı arasında bulunmaktadır.

MERKEZ EFENDİ TÜRBESİ NEREDEDİR? - HARİTA

İslam ve İhsan

MERKEZ EFENDİ KİMDİR?

Merkez Efendi Kimdir?

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul’da Gezilecek Yerler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.