Köln DİTİB Merkez Camii’nde Cuma Ezanı Sevinci

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin veren proje onaylandı.

Köln Merkez Camii’nde cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına ilişkin açıklama yapan Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, Cuma günleri verilen ezan iznini seviç ve memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Alınan bu kararın karşılıklı hoşgörü ve kabul zincirinin bir parçası olduğunun altını çizen Atasoy, "Bunun aynı zamanda nesillerdir Almanya'da yaşayan Müslümanların Alman toplumunun doğal bir parçası ve kendilerinin buraya ait olduğunun bir ifadesidir." dedi.

Almanya'da anayasal haklar çerçevesinde ezan konusunun Müslümanların hakkı olduğuna değinen Atasoy, şöyle devam etti:

"Burada doğup büyüdük, burada yetiştik ve burada dinimizi yaşıyoruz, dolayısıyla buranın bir parçasıyız. Cuma ezanı Müslümanların kendilerini buraya ait hissetmelerinin ve hüsnü kabulün göstergesidir. Bu vesileyle Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'e şükranlarımızı sunuyoruz."

Köln DİTİB Merkez Camii’nde Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına ilişkin süreci takip eden Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, 3 Ekim 2021 tarihinde Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker Köln’de Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına ilişkin müjde verdiğini söyledi.

Köln'de ezan okunabilmesi için istenen şartları rapor halinde yerine getirdiklerini belirten Şahinarslan, detaylar hakkında şu bilgileri verdi:

"İki yıllık bir pilot proje için şart koşulan raporlar bilirkişi tarafından hazırlanıp sunuldu. Sadece Cuma günlerine özel 12.00-15.00 saatlerinde 5 dakikayı geçmemek ve komşuları rahatsız etmeyecek ses düzeyinin üzerine çıkmamak şartıyla ezan okunacak."

3 Ekim’de düzenlenen Açık Cami Günü etkinliğinde ziyaretçilere ve çevre sakinlerine el broşürleri dağıtıldığı, 13 Ekim’de de çevre sakinlerin davet edilerek bilgilendirme yapıldığını söyleyen Şahinarslan, "12 Ekim tarihinde 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verilen protokol imzalandı. Müsadenin Mevlid-i Nebi Haftası’na denk düşmesi ve Müslümanların camiye ezan ile davet edilmesi bizim için onur verici ve bu ezan buraya ait olduğumuzun bir simgesidir." diye konuştu.

Köln Merkez Camii’nde ilk öğle ezanı 14 Ekim Cuma günü din görevlisi Mustafa Kader tarafından okundu.

Köln Merkez Camii’nde okunan ezanı cumaya ve izlemeye gelen Köln’de yaşayan Müslümanlar, ezan okunmasından dolayı duydukları sevinci ifade ederek, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'e teşekkür etti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.