MANEVİ SOHBETLERE DÜZENLİ DEVAM ETMENİN ÖNEMİ

Tasavvuf yoluna samimiyet ve gayretle giren kişinin ahlâkı güzelleşir, kendisinde güzel huylar tecellî eder. Ancak bunlar da, evrâdını büyük bir feyz ve huzur içinde yapıp, mânevî sohbetlere düzenli olarak devam etmekle elde edilir.

Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurur: “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Müslim, Müsâfirîn, 218. Ayrıca bkz. Buhârî, Rikâk, 18)

Hazret-i Âişe da: “Allah Rasûlü’nün ameli, hafif ve devamlı yağan sağanak yağmur gibiydi.” buyurmuştur. (Buhârî, Savm, 64; Müslim, Müsâfirîn, 217)

MUSA EFENDİNİN EVLATLARINA TAVSİYE ETTİĞİ HUSUSLAR

Merhum pederim Mûsâ Efendi de evlâtlarına şu hususlara dikkat etmeyi tavsiye ederdi:

1) Evrâd ü ezkârı, mürşidinin gösterdiği âdâb üzere, gönlünü Hakk’a vererek büyük bir îtinâ ile yapmak.

2) Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmek.

3) Zamanın îcâbına göre, kâbiliyet ve liyâkat ölçüsünde, mü’minlere ve hattâ bütün mahlûkata hizmet etmek.

4) Hâlimizi muhâfazaya çalışıp, dünya sevgisini kalpten çıkarmaya, nefsin arzularına karşı muhâlefet etmeye, ahlâkî durumumuzun inkişâfına dikkat etmek. [1]

[1] Bkz. Sevenlerine Yazdığı Mektuplarından, Altınoluk, sayı: 162, s. 6, Ağustos 1999; Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, I, 40-41; III, 210.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Sohbet ve Adabı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle