Lider Eğitim 2022-2023 Dönemi Eğitim Programları Başvuruları ve İletişim Bilgileri

Aziz Mahmûd Hüdayî Vakfı bünyesinde hizmet veren Lider Eğitim, uzman eğitim kadrosu, eğitim alanında başarıları ile farklı yaş aralıklarlarına hitap eden (ilkokul, ortaokul, lise (9,10,11. sınıf) ve üniversite hazırlık(12. sınıf, mezun)) eğitim programları düzenliyor. İşte Lider Eğitim 2022-2023 dönemi eğitim programları başvuruları hakkında detaylı bilgi...

2011 yılında Gençlik Kulübü vasfını alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Lider Eğitim,  “Gençlik Gelecektir” sloganı ile gençlerin ahlaklı, özgüvenli, bilgi ve beceri bakımından donanımlı fertler olarak hayata hazırlanmalarını kendisine amaç edinmiş ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Lider Eğtiim hakkında detaylı bilgi ve tüm eğitim programları için https://www.lider.org.tr resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Biz sizler için ayriyetten tüm programları derledik.

LİDER EĞİTİM 2022-2023 DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI

  • 9. SINIFLARA ÖZEL

Fazilet Mektebi eğitim programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İletişim: 0507 040 18 92 (Telefon numarasına tıklayarak arama yapabilirsiniz.)

9. sınıfa geçen erkek öğrencilere yöneliktir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

12. SINIF VE MEZUNLARA ÖZEL

Üniversite hazırlık programı başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim: 0216 614 03 51 (Telefon numarasına tıklayarak arama yapabilirsiniz.)

12. sınıf ve mezun erkek öğrencilere yönelik.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  • 8. SINIFLARA ÖZEL

LGS Programı başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

8. Sınıf erkek öğrencilere yöneliktir.

(Aşağıdaki tüm telefon numaralarına tıklayarak direk arama yapabilirsiniz.)

İletişim:

---------------------------------------------------------------------------------------------

11. SINIFLARA ÖZEL

11. Sınıflara özel eğitim porgramı başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız...

İletişim: 0216 614 03 51 (Telefon numarasına tıklayarak arama yapabilirsiniz.)

Erkek öğrencilere yöneliktir.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.