Menkıbeler

OSMANLI ASKERİ BAĞDAN ÜZÜM KOPARTIP PARASINI AĞACA ASTI

Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferlerinin birinde yaşanan ibretlik hadise... Kânûnî’nin Avus ...

KERÂMET MAHİYETİNDE TARİHİ GERÇEKLER

Evliyâullâha pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selîm Hân’ın kendisi de hiç şüp ...

YAVUZ'UN ŞÜKRÜ ORDUYU MUZAFFER KILDI

Yavuz Sultan Selîm Han devrinin ahlâkî yüceliğini gösteren pek çok vak’a vardır. İşte onlardan bir ...

"ÇAMURLU KAFTANIMI MEZARIMA SERİN"

Zekî ve güçlü kumandan Yavuz Sultan Selim Han, Mısır Seferi sonrası neler yaşadı? İşte cevabı... Ya ...

BU DÜNYADA GÖRÜŞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL!

Bâyezîd-i Velî’nin halk arasında yaygın menkıbeleri çoktur. İşte onlardan biri... Bâyezîd-i Velî’ni ...

HAZRETİ HIZIR'IN HER HAFTA UĞRADIĞI CAMİ

Kardeşi Cem Sultan'ın vefâtından sonra Sultan Bâyezîd Han, hâricî siyâsetini daha hür bir zemine o ...

BİR HOCANIN TALEBESİNE YARDIMI VE HİMMETİ

Hazret-i Mevlânâ ve emsâli gönül ehlinin bütün insanlığı şefkatle kucaklayan «...بَازَا، بَازَا» “ ...