Menkıbeler

Peygamber Efendimiz'in Ümmetine Tavsiyesi

Mekke fethedildiğinde Ebû Cehil’in oğlu İkrime kaçmıştı. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- önceden yaptığı bütün kötülükleri bir kenara bırakarak ona ema

İslâm'da Savaş Hukûku'nun Prensipleri Nelerdir?

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, düşmanına bile merhametle bakabilen bir ruh asâletine sahipti.

Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zaferlerinin Sırrı

Osmanlı İmparatorluğu'nda taşralarda iffet ve istikâmet aynı derecededir.

Peygamber Efendimiz'i Zehirleyen Kimdir?

Peygamberimizi zehirleyen kimdir?

Kötülüğe İyilikle Mukâbele Etmenin Hikmeti

Peygamber Efendimiz’in hayâtı, kötülüğe karşı af ve iyilikle mukâbele edebilmenin zirve tezâhürleriyle doludur. O, âlemlere rahmet olarak gönderildiği için, O’n

Hangi Amelinle Bu Mertebeye Vâsıl Oldun?

Sultan Ahmed Hân’ın bir sanat hârikası olan şâheser Sultanahmet Câmii'nin temel atma merâsimine devrin en meş­hur meşâyıh ve âlimleri dâvet edilmişti. Peki, Sul

Süleymaniye Camii Dua Halinde Duruyor

Sü­ley­mâ­ni­ye Câmii, İslâm rûhunun maddede şekillenmesidir. Uzaktan manzarası, ellerini Rabbine uzatan duâ hâlindeki bir insan silüetidir. Mîmârîye ibadetin r

Osmanlı Askeri Bağdan Üzüm Kopartıp Parasını Ağaca Astı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferlerinin birinde yaşanan ibretlik hadise...

Kerâmet Mahiyetinde Tarihi Gerçekler

Evliyâullâha pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selîm Hân’ın kendisi de hiç şüphesiz babası gibi Allâh’ın has bir kulu idi. Onun kerâmet mâ

Yavuz'un Şükrü Orduyu Muzaffer Kıldı

Yavuz Sultan Selîm Han devrinin ahlâkî yüceliğini gösteren pek çok vak’a vardır. İşte onlardan biri...