KİTAPLIK

Yüzakı Dergisinin Mart 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 205. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mart 2022 sayısı “Çanakkale Şehitlerinin Faziletli Anneleri” kapağıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinden 18. Yılında Abone Olan Herkese Kitap Hediyesi

Yüzakı dergisi, 18. yılında dergiye abone olacaklara Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Asr-ı Saadet’ten Günümüze HİDAYET REHBERLERİ” kitabını hediye ediyor.

7. Üsküdar Kitap Fuarı

Üsküdar Belediyesince yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra genç ve usta yazarları ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İlk Kitaplarını Çıkaracaklara Destek Oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında ilk kitaplarını çıkaracaklara destek oluyor.

Yüzakı Dergisinin Şubat 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 204. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Şubat 2022 sayısı “Üç Aylar ve Miraç” başlığıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Şubat 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 432. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Şubat 2022 sayısı “Korkularımızı Terbiye Etmek” başlığıyla yayınlandı.

Hizmette 101 Esas

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleminden kıymetli bir eser "Hizmette 101 Esas". Yazımızdaki adresten kitabı temin edebilirsiniz.

İslam Nazarında Akıl ve Felsefe

"Akıl ve Felsefe”ye dâir İslâmî bakış açısı nasıl olmaldıır? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı kıymetli bir eser "İslam Nazarında Akıl ve

Yüzakı Dergisinin Ocak 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 203. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ocak 2022 sayısı “Paranın ve Gıdânın Kaderi Kazancın Pusulasıdır” başlığıyla yayınlandı.

Altınoluk Dergisinin Ocak 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 431. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ocak 2022 sayısı “Ümidimiz Nebevî Reçetelerdir” başlığıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.