KİTAPLIK

Yüzakı Dergisinin Mayıs 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 207. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mayıs 2022 sayısı “Sulhü Olmayan Bir Cenk Nefis Terbiyesi” kapağıyla yayınlandı.

Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın kaleminden “Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri” adlı eser, kitap raflarındaki yerini aldı.

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 39. Kez Kitapseverlerle Buluşacak

Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşlarından Vakıf Fuarcılık tarafından Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen “Kitap ve Kültür Fuarı” , 9-27 Nisan 2022 tarihleri

Altınoluk Dergisinin Nisan 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 434. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Nisan 2022 sayısı “İbadet, İnfak ve Takva ile Ramazan Bizden Razı Olsun” başlığıyla yayınlandı.

Yüzakı Dergisinin Nisan 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 206. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Nisan 2022 sayısı “Rûhânî Bir Ramazan” kapağıyla yayınlandı.

Fahreddin er-Razi’nin Eserleri

İslâm âlimi, fizikçi ve müfessir; Fahreddin er-Râzî’nin eserleri nelerdir?

138 Yaşındaki Kütüphanede Mevsim Değişse de Sıcaklık Hep Aynı

Kitaplarının ödünç verilmediği, 2. Abdülhamid’in talimatıyla açılan ve her yıl 80 bin kitabın eklenmesiyle 1 milyon 300 bin kitaba ulaşılan Beyazıt Devlet Kütüp

Çanakkale Şehitlerine Şiiri

Çanakkale Şehitlerine şiiri nasıl yazıldı? Vatan şairi; Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği “Çanakkale Şehitlerine” şiiri.

İnsan Hürriyeti

Hürriyet nedir? Farklı bir bakış açısı acaba bizi nereye götürür? Hürriyet kavramının işlendiği “İnsan Hürriyeti” kitabından kesitler.

Altınoluk Dergisinin Mart 2022 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 433. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Mart 2022 sayısı “Sâdıklıktan Sıddîklığa: Dürüst Yaşamaktan Dürüstlüğü Yaşatmaya” başlığıyla yayınl

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.