KİM KİMDİR?

SADETTİN KÖPEK KİMDİR?

Sadettin Köpek kimdir? Sadettin Köpek’in Türk tarihindeki yeri nedir? Sadettin Köpek hain mi? Sade ...

PADİŞAH KOVAN EVLİYA

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, İstanbul'un Vefâ semtinde irşâd ile meşgul olup devlet ricali ...

FÎRÛZ ed-DEYLEMÎ KİMDİR?

İslam’a büyük hizmetlerde bulunan sahabilerden Fîrûz ed-Deylemî’nin (r.a.) hayatı... Fîrûz ed-Deyle ...

KELÂMÎ DERGÂHI'NDA TEFSİR DERSLERİ 2

Gündüz maddi ve hayvani ihtiyaçları doyurur. Gecenin ilk yarısı maddi yorgunlukların dinlenme çağı ...

ÜÇ ÜLKEDE MEZARI OLAN ŞÂİR

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, insanlık için büyük hizmetleri olmuş, üç ülkede mezarı olan Po ...

FADL İBNİ ABBAS (R.A.) KİMDİR?

Fadl ibni Abbas (r.a.) kimdir? İşte Fadl ibni Abbas’ın (r.a.) hayatı... Fadl ibni Abbas (r.a.), Efe ...

EBÛ BASÎR ES-SEKAFÎ KİMDİR?

Ebû Basîr es-Sekafî radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Ne yaman ...

HIZIR ALEYHİSSELÂM KİMDİR?

Hızır Aleyhisselam kimdir? Ayet ve hadislerle Hızır Aleyhisselam hakkında bilgiler. Hızır Aleyh ...

BOĞAZDAKİ TÜRBELER

Denizciler İstanbul Boğazı`nın dört manevi bekçisi olduğuna inanır. Bunlar Üsküdar`da Aziz Mahmud ...

SARI SALTUK KİMDİR?

Sarı Saltuk, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan fütuhat sırasında başarıları görülen ve çeşitli r ...