KİM KİMDİR?

HALLÂC-I MANSUR (K.S.) KİMDİR?

Hallâc-ı Mansur (k.s.) kimdir? Hak dostlarından Hallâc-ı Mansur’un (k.s.) hayatı. Cüneyd-i Bağd ...

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) KİMDİR

Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Hz. Süleyman (a.s.) nerede doğdu? Hz. Süleyman’ın (a.s.) babası kimdir ...

ŞAKİK BELHİ KİMDİR?

Şakik Belhi (k.s.) kimdir? Şakik Belhi (k.s.) nasıl bir eğitim aldı? Şakik Belhi (k.s.) hangi iş i ...

HARUN REŞİT KİMDİR?

Halife Harun Reşit kimdir? Abbâsî halifelerinden Harun Reşit’in kısaca hayatı. Abbâsî hânedanın ...

SAİD NURSİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Said Nursi Hazretleri kimdir? Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu Bediüzzaman Said Nurs ...

HZ. HARUN’UN (A.S.) HAYATI

Hz. Harun (a.s.) kimdir? Hz. Mûsâ’nın (a.s.) kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğullarına gönd ...

HZ. EBUBEKİR (R.A.) KİMDİR KISACA

Dr. Murat Kaya, bilinmeyen yönleriyle Hz. Ebû Bekir'in (ra) hayâtını anlatıyor. Hz. Ebubekir (r.a. ...

SEDEFKAR MEHMET AĞA KİMDİR?

Sultan Ahmet Camii Mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa kimdir? Sedefkâr Mehmet Ağa ne zaman ve nerede doğdu ...

FUDAYL BİN İYAD HZ. KİMDİR?

Fudayl bin İyad Hz. kimdir? Fudayl bin İyad Hazretleri gençliğe ettiği nasuh tövbeden sonra nasıl ...

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair, düşünür; Mehmet Akif Ersoy’ ...