İnfak

Ayetlerle İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Şey

Kuran'da infak nasıl tanımlanıyor? İnfak etmenin fazileti ve önemi nedir? Ayetlerle infak ederken dikkat edilmesi gereken 5 şey...

Temizlik İşçisi, "Kefenin Cebi Yok" Deyip, Tek Maaşıyla Dört Öğrenciye Burs Veriyor

Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, "Kefenin cebi yok" diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı s

Kur’an Ayetlerine Göre İnfâkın 4 derecesi

Kur’ân âyetlerine göre infâkın dört derecesi vardır.

Sadaka Vermenin Önemi Nedir?

Sadaka ihlâs ve samîmiyetle, sırf Allah rızâsı için verilmelidir. Gösteriş yapmak ve dünyevî maksatlar için yapılan infâklar boşa gider ve insana bir fayda sağl

Müslüman Olmayana Yardım Edilir mi?

Gayrimüslimlerle (Hristiyan, Yahudi) ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Müslüman olmayanlara yardım edilir mi? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’den gayrimüslimlere merh

Zahidliğin En Önemli Alameti

Zahidliğin en önemli alameti nedir? Dünya ve ahiret dengesini nasıl sağlamalıyız? Modern dünyada zâhidâne bir hayatın ölçüsü nedir? Peygamberimizin (s.a.s.) “Be

Sadaka Verirken veya İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sadaka ve infakta bulunurken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? İşte infak ve sadaka gibi hayırlı amelleri yaparken dikkat etmemiz gereken beş şey...

2022 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Peki 2022 yılı kişi başı fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

Peygamberimiz Ramazan Ayında Daha Cömertti

Ramazan’da sadaka vermenin fazileti nedir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in cömertliğini, bütün ibâdet ve ihsanlarını artırdığı zaman.

Cömertlik Hikayeleri

Peygamberlerin hayatından cömertlik ile ilgili kısa hikayeler.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.