HİZMET

Üniversite İle Birlikte Hafızlık Eğitimi Fırsatı

Üniversite ile hafızlık eğitimi nasıl oluyor? Kimler başvuralabilir? Üniversite okurken aynı zamanda hafızlık yapma fırsatı sunan eğitim programına başvuru ve d

2024 Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Yaz Kampı Programları

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi 2024 yaz kampı programları başlıyor. Hadisten tefsire, ilmihalden İslami ilimlere birbirinden kıymetli programla

2024 İLAM Lise Hafızlık Şartı Aranmayan İslami İlimler Programı Başvuru ve Kayıt

Hafızlık şartı aranmayan İLAM Lise 2024-2025 yeni dönem kayıtları başladı. Kimler başvurabilir, nasıl imkanlar sağlanıyor, başvuru şartları nelerdir? Programın

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Hüdayi Vakfı Hatıraları (24 Haziran 2024)

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Hüdayi Vakfı hatıraları...

2024-2025 TYT Yaz Kampı Programı Başvuruları Başladı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Fatihan Çekmeköy Üniversite Hazırlık Yurdu, mezun ve 12. sınıf erkek öğrencileri için "TYT Yaz Kampı"

İLAM Lise Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı

Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren İLAM Lise, hafızlığını bitirmiş öğrenciler için “Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı” düzenliyor.

Lider Eğitim 2024 Yaz Okulları

Lider Eğitim, 2024 yılı için ilkokul-ortaokul, gündüzlü ve yatılı seçeneğiyle lise öğrencilerine yönelik yaz okulları düzenliyor.

Gönüllülüğün Sırrı

Gönüllülük ne demektir? Gönüllülüğün sırrı nedir? Gönüllülük nasıl olur?

Maltepe Mimar Sinan Erkek Kur'an Kursu “Lise Hafızlık Eğitim Programı” Başlıyor

Maltepe Mimar Sinan Erkek Kur'an Kursu, açıktan lise okuyarak hafızlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik “Lise Hafızlık Eğitim Programı” düzenliyor.

Ümraniye Hacı Zakir Bildik Kız Kur’an Kursu 2024 Yaz Kursu Kayıtları Başladı

Diyanet’e bağlı Ümraniye Hacı Zakir Bildik Kız Kur’an Kursu’nun 12-18 yaş arası kız öğrencilere yönelik 2024 Yaz kursu kayıtları başladı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.