İLAM Lise Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı

Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren İLAM Lise, hafızlığını bitirmiş öğrenciler için “Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı” düzenliyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı uhdesinde faaliyet gösteren İLAM Lise, hafızlığını bitirmiş öğrencilere yönelik “Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı” düzenleyecek.

HAFIZLIK SONRASI İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

Hafızlığını bitirmiş öğrencilere özel “Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı” ilk yılı hazırlık (sınıfı) olmak üzere 3 yıl sürecek.

Hazırlık sınıfında hafızlık tekrarı çalışması ve temel İslami ilimlerin yanı sıra yoğun akademik ders müfredatı uygulanıyor.

Hazırlık sınıfı eğitimini Sancaktar Kur’an Kursu’nda sürdürecek. Haftalık ders programı 45 saat olacak. Cumartesi günleri, imam-hatip lisesinin yüz yüze derslerine gitmeden önce akademik derslerden sınavlar yapılacak. Ayrıca her öğrencinin 135 kitap okuması hedeflenecek.

Hazırlık sınıfında yapılacak olan imtihanların sonucuna göre öğrenciler sene sonunda mezun olabilecek. Kurul değerlendirmesi akabinde yaz döneminde 1 aylık Arapça kampı yapılacak. Bu kamptan 70 ve üzeri puan öğrenciler İLAM Lise'nin 2. sınıfına geçmeye hak kazanacak.

Üniversitede İslami ilimler okumak istemeyen ve farklı alanlara kabiliyeti olan öğrenciler diğer örgün bölümlere yönlendirilecek.

İLAM Lise'nin 2. yıl eğitimi Arapça hazırlık programı olarak uygulanıyor. 40 hafta sürecek olan eğitimde haftalık ders programı 35 saat olacak. Bu yılda Miftahul-Arabiyye B2 seviyesi bitmiş olacak.

3. yılda İslami İlimler müfredatı uygulanıyor. 32 hafta sürecek olan eğitimde haftalık ders programı 35 saat olacak.

2 ve 3. yılda her cumartesi sınavlar yapılıyor. Ders geçme puanı 70 olacak.

Mezun Olanlara İki Seçenek Sunuluyor

3 yıllık eğitimin akabinde öğrencilere üniversite hazırlık ve İLAM Akademi İhtisas Programı seçenekleri sunuluyor.

Üniversite hazırlık programı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde bulunan diğer eğitim birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İLAM Akademi İhtisas Programı ise İLAM Akademi tarafından düzenleniyor.

İlam Lise Hafız Olanlar İçin Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıfı öğrencileri eğitimlerine Sancaktar Kur'an Kursu'nda başlayacak.

Hafızlığını bitirmiş ve belgesini almış öğrenciler, imam-hatip açık lise 1. sınıfa kayıt yaptırılıp, Diyanet’in ‘hafızlık tekrar’ programına dâhil edilecek.

Hazırlık sınıfı programında dersler 3 bölümden oluşuyor:

 1. İlam Dersleri (27 Saat)
 2. Akademik Dersler (18 Saat)
 3. İmam-Hatip Yüz Yüze Dersleri (Cumartesi Günleri – 6 Saat)

Program cumartesi günleri dâhil 6 gün olarak planlanıyor.

İlam Dersleri

 • Hafzılık Tekrarı (5 saat)
 • Tecvid – Talim (2 saat)
 • Siyer (6 +2 saat)
 • İlmihal (2 saat)
 • Klasik Arapça (4 saat)
 • Modern Arapça (2 saat)
 • Mahfuzat(2 saat)
 • Kitap Okuma

Akademik Dersler

 • Türk Dili ve Edebiyatı (4 saat)
 • Matematik (4 saat)
 • Biyoloji (2 saat)
 • Fizik (2 saat)
 • Kimya (2 saat)
 • İngilizce (2 saat)
 • Coğrafya (2 saat)

İmam Hatip Lisesi Yüz Yüze Dersleri (6 Saat)

 • Kur’an-ı Kerim (2 saat)
 • Arapça (3 saat)
 • Temel dini bilgiler (1 saat)

2. Yıl İslami İlimler Programı Dönemi

İLAM Lise "İslami İlimler Programı"ın 2 yılı İLAM bünyesinde gerçekleşecek.

Öğrenciler imam-hatip açık liseye 2. sınıftan devam ediyorlar.

 • Hafızlık Tekrarı (5 Saat)
 • Siyer Salon Dersi (2 Saat)
 • Nebiler Silsilesi(3 Saat)
 • Kitap Takibi (2 Saat)
 • Kıraat Ve Kitabet (8 Saat)
 • Muhadese Ve İstima (8 Saat)
 • Arapça Giriş (3 Saat)
 • Arapça Gramer (4 Saat)

3. Yıl İslami İlimler Programı Dönemi

 • Hafızlık Tekrarı (5 Saat)
 • Siyer Salon Dersi (2 Saat)
 • Arapça Gramer (4 Saat)
 • Fıkıh (4 Saat)
 • Tefsir (3 Saat)
 • Hadis Usulü (2 Saat)
 • Akaid (2 Saat)
 • Arapça Metin (4 Saat)
 • Hitabet (3 Saat)
 • Hadis (3 Saat)
 • Talim (3 Saat)

Öğrencilerin Başvuruda Bulunabilmesi İçin Aranan Şartlar:

 • Erkek olmak.
 • Hafızlık belgesini almış olmak.
 • İmam-hatip açık liseye yeni kayıt yaptırmaya hakkı olmak.
 • Ön kabul programına katılıp mülakattan geçmiş olmak.

İLAM LİSE ÖN KABUL PROGRAMI NASIL İŞLİYOR?

1 hafta sürecek kabul programında başvuruda bulunan öğrencilere günlük 6 saatlik eğitim veriliyor. Bu kapsamda öğrenciler;

 • Kur’an-ı Kerim
 • Klasik Arapça
 • Modern Arapça
 • Siyer
 • Akaid
 • İlmihal derslerini alıyor.

Kabul programında öğrenciler 5 başlık altında değerlendiriliyor.

 • Sınıftaki ders tutumları
 • Mülakat durumu
 • Yurttaki durumları
 • İmtihan neticeleri
 • Genel uyumu

Derslerden yapılacak olan imtihan sonucu ve değerlendirme kurulunun kararına göre öğrencilerin başvuruları kabul ediliyor veya reddediliyor.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.