HİZMET

Geleceğin Öğretmeni Akademisi Kayıtları Başladı

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından düzenlenen "Geleceğin Öğretmeni Akademisi" kayıtları uzatıldı. Başvuru ve detaylı bilgi yazım

Neden İnfak Etmeliyiz?

Mallarımız ve evlatlarımız imtihan vesilesi midir? Neden infak etmeliyiz? Karşılıksız paylaşmak: "İnfak"ın hayrı…

Hizmet Ehlinin Temel Özellikleri

Hizmet insanı nasıl olmalıdır? Hizmet ehlinin temel özellikleri nelerdir? Dr. Adem Ergül açıklıyor.

Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi’nde Eğitimler Başlıyor

Yaz döneminde hizmete açılan "Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi" 2022-2023 Dönemi eğitimleri 1 Ekim’de başlıyor. Eğitimler ve kayıt başvuru ile ilgili det

Ayetlerle İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Şey

Kuran'da infak nasıl tanımlanıyor? İnfak etmenin fazileti ve önemi nedir? Ayetlerle infak ederken dikkat edilmesi gereken 5 şey...

Lider Eğitim Gençlik Liderliği Burs Programı Başvuruları Başladı!

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Lider Eğitim'de "Gençlik Liderliği Burs Programı" başvuruları başladı!

Huzem 2022 - 2023 Dönemi Kayıtları Sona Erdi

Huzem 2021-2022 dönemi kayıtları sona erdi. 2. Dönem kayıtları 26 Aralık 2022 – 16 Ocak 2023 arasında açılacaktır.

Nijerya’da "Aziz Mahmud Hüdayi Camii" İbadete Açıldı

Hüdayi Vakfı, Nijerya’nın Niger eyaletinin Gurara bölgesinde, Bogota köyünde yapımına başlanıp maddi imkânsızlıklar sebebiyle inşaatı yarım kalan camiyi tamamla

300 Yıllık Orhan Gazi Camiî Restore Edilecek

Düzce’de, Ozanlar köyünde bulunan ve uzun yıllardır bakımı yapılmayan 300 yıllık Orhan Gazi Camisi’nin kubbesi zarar gördü ve iç kısımları çürüdü. Köylülerin gi

İftam Kayıtları Devam Ediyor

İstanbul Fikir Toplum Araştırmaları Merkezi (İFTAM) 2022 -2023 eğitim dönemi ön kayıtları başladı. Program ile ilgili detaylı bilgiler yazımızda...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.