HAYATIMIZ

İnsanlığı Huzura Kavuşturacak Olan Gerçek Medeniyet Nedir?

Genç dergisinin Mayıs 2024 sayısında Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile Filistin-Gazze, insanlık ve medeniyet üzerine gerçekleştirdiği mülakatı istifadenize sunuy

Oruç Nasıl Tutulur?

Gerçek manada oruç nasıl tutulur? “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan orucunu / oruç tutmaya” diye niyet eden oruçlunun dikkat etmesi gerekenler.

İncitmeden İnfak Etmenin Fazileti

İnfak etmenin en önemli hususiyeti nedir? İnfak ederken dikkat edilmesi gereken şey nedir?

İtikaf Nedir, Nasıl Yapılır?

İtikaf ne demek? İtikaf nasıl yapılır? İtikafa girmenin hükmü nedir? İtikafta ne yapılır? İtikafın faydaları nelerdir? Peygamber (s.a.v.) Efendimiz itikafa gird

Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” başlığıyla yayınlandı.

Kıyamette Dünyadaki Bedenimizle mi Dirileceğiz?

Kıyamette dünyadaki bedenimizle mi dirileceğiz? Kaf suresi 4. ayeti nasıl anlamalıyız? Dr. Adem Ergül cevaplıyor...

Namazı Yüzüne Çarpılan Kişi

Kişi rükû ve secdesini tam yaparak namazı güzel bir şekilde edâ ederse veya kişi rükû ve secdesini tam olarak yapmaz, namazını güzelce edâ etmezse, namaz o kişi

Rabbimiz’i Görebilmemiz İçin En Büyük Vesîle

Yüce Rabbimiz’i görebilmemiz için en büyük vesîle nedir? Peygamberimiz (s.a.v.) müjdeliyor.

Selef-i Sâlihîn’in Ramazan’a Verdiği Kıymet

Selef-i Salihin'in Ramazan ayına verdiği kıymet nasıldı? Enam suresi 32. ayet bizleri nasıl uyarıyor?

Ramazan ve Ahiret Bilinci

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Ramazan ve Ahiret Bilinci” başlığıyla yayınlandı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.