Hadis

PEYGAMBERİMİZE YAKIN OLAN SAHÂBELER

Habeşistan’a hicret edip Hayberʼin fethi esnâsında deniz yoluyla Peygamber Efendimiz’e gelen kâfiled ...

PEYGAMBERİMİZ EN ÇOK KİMİ SEVER?

Ashâbın, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e muhabbetleri bâzen o kadar coşardı ki, Allah Rasû ...

MÜ'MİNLERİN EN ÖNEMLİ DERDİ

Dertli gönüllerin samimî duâları, onların yardımına koşanların dertlerine dermân olur. Şeyh Sâdî H ...

SAHABELERİ SEVİNDİREN HADİS

Muhabbetin en büyük alâmeti, itaattir. Seven, sevdiğine gönlündeki muhabbet seviyesinde tâbî olur. D ...

HADİS RİVÂYETİNDE GÖSTERİLEN TİTİZLİK

Ashab-ı kiramdan Ebü Ümame el-BahiK'nin (ra) şu sözü, hadisleri bize ilk aktaran o şanlı kafilenin b ...

EBEDÎ KURTULUŞ REÇETESİ

Hakkʼa kul olan, Oʼnun mahlûkâtına kul olmaktan kurtulur, gerçek hürriyete kavuşur. Aksi hâlde insan ...

HAYIR VE ŞERRİN EN ÇOK İNDİĞİ GÜN

Ashab-ı kiram, her konuda bilgi sahibi olmak için Rasûlullah'ın (s.a.v) huzuruna çıkar sorular sorar ...

NÖBETLEŞEREK İLİM ÖĞRENİYORLAR

Ashab-ı kiram, bir şey öğrenmek ümîdiyle Peygamber Efendimizin huzurunda nöbetleşe bulunurdu. Ömer ...

KEVSER NEHRİNİN KUŞLARI

Sözlükte cana can katan, hayat veren, saf, temiz, tatlı su mânâsına gelen Kevser nedir?  Bir gün Ra ...

KONUŞAN İNEK

Sahâbeler, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e öylesine bağlı ve itimat hâlinde idiler ki ilk bakışta a ...