EZCÜMLE

Dinlerin Tasnifi Nasıl Olur?

Dünyadaki dinler nelerdir? Dünyada ne kadar din var? Dinlerin tasnifi nedir? Yeryüzündeki dinlerin sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır? Prof. Dr. Hamdi Döndür

Hz. Mevlana Sözleri

Mevlana Hazretleri’nden hikmetli sözler.

Dinin Tanımı ve Kapsamı

Din nedir, ne anlama gelir? Din kelimesi ayet ve hadislerde geçiyor mu? Kuran’da din kelimesi hangi anlamlarda kullanılmıştır? Dinin tanımı ve kapsamı.

Tavaf Kabe’nin Etrafında Tur Atmak Değildir

Tavaf, -hâşâ- Kâbe’nin etrafında tur atmak değildir. Evet, konuşmak namazı bozduğu gibi tavafı bozmaz belki, ama sevabını ve rûhâniyetini azaltır da azaltır… Na

Müslümanlar Dini Nasıl Yaşıyor?

Genellikle insanlar hep profesyonelliği hedeflerler. Hangi saha olursa olsun hedef, konusunda en üst bilgi ve donanımla mücehhez bir kişilik inşa etmektir. Baze

Bu Duaya Amin Deyin

Yer değiştirmekle ser değiştirmeyen, yerini, yurdunu, her şeyini Sen’in yoluna seren, aşka aşkla yürüyen, ahlâkı ahsen, seri Sen… İşte böyle erlerden eyle bizi

Peşinden Koşulan Rüya

Bir düşün peşinde koşup, düşmek… Dizlerim yaralı bereli. Ama ben titrek bir tel taşıdıkça içimde, hiçbir gürültünün aşkın mûsikîsini bastıramayacağını biliyor o

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım

Allah ile, Allâh’ın dini ile arasını açan, nasıl doğru bir yol tutturabilir. Allâh’ın çizdiği sırât-ı müstakim çizgisinden sapan, bir daha nasıl Allâh’a gidecek

Rahmet Peygamberinin Dünyaya Teşrifi

Toprak çorak ve verimsiz; belki de üzerinde işlenen onca günahın ağırlığıyla kurak ve çatlak... Bir pınar bekliyor o da, damarlarında dolaşacak; üzerindeki tozu

En Büyük Mesuliyetimiz

Boş bardakla ikram olmayacağı gibi, söyledikleriyle yaşadıkları birbiriyle tezat teşkil eden, özü sözüne uymayan kimselerin yaptıkları öğüt, îkaz ve telkinler d