EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nakşibendîlik Sempozyumu

Orta Asya ve Anadolu'nun mânevi mîmarı Bahâeddin Nakşibend Hazretlerinin hâyatı, görüşleri ve tesirinin  ele alınacağı Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşi

Şeyhim Beni Kurtarır mı?

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, şeyh beni kurtarır, bana şefaat eder demenin batıl olduğunu anlatıyor.

Lisede Kaçırılmayacak Fırsat!

İstanbul’da lise eğitimine başlayan gençler burslu olarak düzenlenen bu özel eğitimde bir araya geliyor.

Cemaat Nedir?

Şâyet bir cemaat, fesat çıkarmak maksadıyla kurulmuşsa, bu merduttur ve Allâh’ın gazabını çekecek bir hâdisedir.

Alemdağ Kur’ân Kursu 2016-2017 Dönemi Kayıtları Başladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Çekmeköy Müftülüğü'ne bağlı olarak 1999-2000 yılında eğitim ve öğretime başlayan ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden Ale

Hüdayi Sga Kayıtları Sona Eriyor!

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sosyal Girişimcilik Akademisi yeni dönem kayıt işlemleri sona eriyor...

Çocuklara Yaşayarak İslam'ı Öğretiyorlar

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği Kurucu Başkanı, Eğitimci, Yazar, Yapımcı Neslihan Nur Türk ile derneklerinde çocuklarla ilgili yapmış oldukları çalışmaları v

Ne Yediğimizi Kimse Sormuyor

Suriye’den Lübnan’a, Lübnan’dan Türkiye’ye uzanan bir ‘savaş hikâyesi’… Şefika Bahsik Kubbeci’nin Suriye’deki savaştan kaçış hikâyesini ve Türkiye’de yaşadıklar

Milletimize Büyük Geçmiş Olsun!

Peygamber Ocağı olarak kabul ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden küçük bir azınlık tarafından millete ve o milletin temsil ettiği ümmete silah doğrultan "mil

Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş İftiralara Cevap Verdi!

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Hamdi Topbaş Bey Erkam Radyo, Medya ve Gündem Analizi Programı'nda Ahmet Taşgetin ve Selahattin Kılıçarsla

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.