EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 22 Ocak 2024 Sohbeti | Mü'minde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Mü'minde olması gereken özellikler nelerdir?" başlığıyla yayınlanan 22 Ocak 2024 tarihli

Şifa-i Şerif Dersleri

Şifa-i Şerif nedir, kimin eseridir? Şifa-i Şerif nasıl bir eser/kitaptır? Şifa-i Şerif niçin/neden okunur? Şifa-i Şerif'i okumanın faydası veya fazileti var mıd

Huzurlu Aile Yuvası (Sesli Kitap) - Osman Nuri Topbaş

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kaleme aldığı “Dünyadaki Cennet: HUZURLU AİLE YUVASI” eserini sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Müminin Boykot Hassasiyeti Nasıl Olmalıdır?

Zâlim siyonistlerin, Gazzeli kardeşlerimize yaptıkları zulme alenen desteğini açıklayan bütün firmalara karşı dünya genelinde bir boykot uygulanıyor. Bir mü’min

Üç Aylar'da Okunacak Dualar ve Tesbihler

Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihleri okurlarımız için derledik. Üç Aylar’da (Recep, Şaban ve Ramazan) yapılacak dualar ve diğer ibadetler.

Üç Aylar Duası

Üç Aylar’da okunacak bir dua var mıdır? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in Üç Aylar girdiğinde okuduğu dua...

Regaib Gecesi Nedir? Regaib Kandilinin Önemi

Regaib gecesi nedir? Regaib kandilinin önemi nedir? Regaib’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? İslam’da Regaib kandilinin önemi ve fazileti.

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Üç Aylar nedir? Üç Aylar’ın önemi nedir? Üç Aylar’da yapılacak dua ve ibadetler neler? 2024 Üç Aylar ne zaman başlıyor? Üç Aylar’ın başlangıcı hangi gün? Üç Ayl

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 8 Ocak 2024 Sohbeti | Kıyamet Sûresi Ne Anlatıyor?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de "Kıyamet sûresi ne anlatıyor?" başlığıyla yayınlanan 8 Ocak 2024 tarihli sohbeti.

Neml 19 “Rabbi Evzı’nî En Eşkure Ni’metekelletî…” Duası ile Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Neml suresi 19. ayette geçen “Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî…” duasının Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.