EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnsanı Cehenneme Sürükleyen Manevi Hastalıklar

İnsanı Cehennem’e sürükleyen manevi hastalıklar nelerdir? 9 maddede Cehennem’e sürükleyen haramlar.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 08 Kasım 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Ku'ân-ı Kerim okumanın fazileti ve hafızlıktan bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 08 Kasım 2021 tarihli sohbeti..

Namazı Hakkıyla Nasıl Kılabiliriz?

Namazı hakkıyla nasıl kılabiliriz? Huşuyla namaz nasıl kılınır? Namazın hakkıyla ve huşu içinde edası.

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 01 Kasım 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin müslümanın vazifelerinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 01 Kasım 2021 tarihli sohbeti...

Lut Kavmi Neden Helak Oldu?

Lut Aleyhisselam hangi kavme gönderildi? Lut Kavmi’nin özellikleri nelerdir? Lut Kavmi neden helak oldu? Lut kavmi’nin helakı nasıl oldu? Lut Kavmi ile ilgili a

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 25 Ekim 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Furkan suresi'nin 61-77. ayetlerden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 25 Ekim 2021 tarihli Mevlid Kandili sohbet

Hüdayi Külliyesi Yükseliyor

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin başlattığı hizmetlerin devamı için “Hüdayi Külliyesi” yükseliyor. Sizin de bir tuğlanız olsun...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 17 Ekim 2021 Mevlid Kandili Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Rebîülevvel Ayı ve Mevlid Kandilinden bahsettiği Erkam Radyo ve Erkam TV de yayınlanan 17 Ekim 2021 tarihli Mevlid Kandili sohb

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 11 Ekim 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'den ve O'na olan sevgimizin nasıl olması gerektiğinden bahsettiği, Erkam Rady

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 04 Ekim 2021 Sohbeti

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin hayatımızı müstakim kılmak için yapmamız gerekenlerden bahsettiği, Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 04 Ekim 2021 tarihli s

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.