Allah`a İman

ALLAH’A TEVEKKÜLÜN ASIL SEBEBİ

Sadece Allah’a tevekkül edip güvenmek, iman ve İslâm üzere yaşamayı Allah’tan dilemek gerekir. ...

CENNET’E HESAPSIZ GİRECEK MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Peygamber Efendimizin ümmetinden 70 bin kişi Cennet’e hesapsız-azabsız girecek. Peki Cennet’e hesa ...

TEVEKKÜL İLE İLGİLİ AYETLER

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül “birinin işini üstüne alma, ...

ALLAH’IN KULLARI GÖZLEMESİ (MURÂKABE) İLE İLGİLİ AYETLER

Allah’ın kulları gözlemesi (murâkabe) ile ilgili ayetler nelerdir? Allah’ın kulları gözlemesi ( ...

ALLAH’IN KULLARI GÖZLEMESİ (MURÂKABE)

Allah’ın kulları gözlemesi (murâkabe) ile ilgili ayet ve hadisler. Allah’ın kulları gözlemesi (murâ ...

SAVAŞ NASIL KAZANILIR?

103. yıldönümünde Çanakkale’de destan yazan dedelerimizin kahraman torunları, 18 Mart 1915’teki ruhl ...

EL-MALİKÜL-MÜLK NE DEMEK?

Malikül-mülk ne demek? El- Malikül-mülk anlamı nedir? El-Malikül-mülk Esmasının zikri, anlamı ve faz ...

İLK MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİĞİ EZİYETLER

İlk Müslümanların maruz kaldıkları işkence, eziyet, hakaret, karşı karşıya bulundukları güçlükler ve ...

ALLAH’A İNANMAK BİZE NE KAZANDIRIR?

İmanın bize kazandırdıkları nelerdir? Cenâb-ı Hak, insanın fıtratına, yani yaratılışına îman etme i ...

ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri nelerdir? Allah inancı insanda fıtrî (yaratılıştan) old ...