Allah`a İman

MUHTAÇ OLUNAN KUDRET

Allâh Teâlâ, bizâtihî vardır. Kayyûm’dur. Esmâ-yı ilâhiyyeden olan Kayyûm, ezelden ebede kendi zâtıy ...

KAİNAT'IN SIRRI

O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semâya yöneldi, onu ...

MUHÂLEFETÜN Lİ’L-HAVÂDİS

Allah’ın eşi ve benzeri yoktur, yâni yaratılmışların hiçbirine benzemez. O, her türlü beşeri sıfat ...

ALLÂH “EHAD”DIR

Kur’ân-ı Kerîm baştan başa dikkatli bir nazarla gözden geçirildiğinde görülür ki, Allâh’ın, kullar ...

HER ŞEYİ KUŞATAN İLİM

Allâh ilim sâhibidir ve O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. O’nun ilmi dışında kalan hiçbir şey yoktur. ...

ALLAH’IN İRÂDESİ

Allâh Teâlâ dilediğini murad eyler ve dilediğince işler. Onun olmasını murad ettiği şeye emri sade ...