İNSAN NASIL KAZANILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) insanları kazanırken nelere dikka ederdi? Nasıl bir yol izlerdi? İşte Peygamber Efendimizin (s.a.v) insan kazanma yolu...

Peygamber Efendimiz’in eğitiminin merkezinde ilâhî hakikatler vardı. Kur’ân ve Sünnet yani vahiy vardı.

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, muhatabını kazanmak için o hakikatten asla taviz vermedi. O kişiyi elde etmek için dünyevî şeyler va‘detmedi.

  • Bedir’de, Uhud’da en ihtiyaç duyduğu anda, müşrik muharip kişiler; ganîmet almak için kendisine müracaat edip, ordusuna katılmak istediler. Bu kişileri, münkir oldukları için reddetti. Ancak îmân edenleri kabul etti.

  • Kendisine şartlar koşmaya kalkan Tâifli müşriklerin şartlarını reddetti.

Buna mukabil;

Tedrîci gözetti. Son söylenecek şeyi ilk söylemedi. Sıra gözetti. Muhatabının hazır hâle gelmesini bekledi.

Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz şöyle demektedir:

“İlk nâzil olan sûre, mufassal sûrelerden biri idi. Bunda cennet ve cehennemden bahsediliyordu. Helâl ve harama dâir hükümler ise ancak insanlar İslâm’a tam olarak ısındıktan sonra nâzil olmaya başladı. Eğer ilk defa;

«–İçki içmeyin!» emri inseydi, insanlar;

«–Biz içkiyi kesinlikle bırakamayız!» derlerdi.

Yine ilk olarak;

«–Zinâ etmeyin!» emri gelseydi insanlar aynı şekilde;

«–Zinâyı asla bırakamayız!» derlerdi.

Ben Mekke’de oyun oynayan bir çocukken Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e;

“Hayır onlara va‘dedilen (asıl azap) vakti, kıyâmettir. İşte o an, cidden çok dehşetli ve çok acıdır.” (el-Kamer, 46) (gibi îman ve kıyâmetle alâkalı) âyetler nâzil olmuştu. (Muâmelâtla alâkalı hükümler ihtivâ eden) Bakara ve Nisâ Sûreleri ise ancak ben O’nun yanında iken (Medine’de) nâzil olmuştur.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 6)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Ekim, Sayı: 164

GÜZEL AHLAK NEDİR? PEYGAMBERİMİZİN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLÂKI

PEYGAMBER -SALLÂLLÂHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle