İGEDER’den Deprem Bölgesine Psiko-Sosyal Destek ve Manevi Danışmanlık

İGEDER, ülkemizin yaşadığı deprem afeti sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara yönelik Psiko-Sosyal ve Manevi Danışmanlık Destek Projesi’ni başlattı.

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), Psiko-Sosyal ve Manevi Danışmanlık Destek Projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamaya depremin ilk anlarından itibaren depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta başladı.

Çocukların depremden kaynaklı travmayı kısa sürede ve daha rahat atlatmaları için çeşitli oyunlar, etkinlikler ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte olan öğretmenlerimiz ve psikologlarımız, bugüne kadar Kahramanmaraş’ta 1000’e yakın çocukla buluştu.

Projenin depremin etkilerinin görüldüğü diğer iller için de kısa sürede başlatılarak daha çok çocuğa ulaşma, psiko-destek sağlama amaçlanmaktadır.

GÜNDÜZ SOSYAL YARDIM, AKŞAMLARI PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında eğitimli ve alanında uzman gönüllülerimiz gündüzleri arama kurtarma ve sosyal yardım faaliyetlerine destek olmakta, akşamları ise çocuklarla buluşarak onlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı İdris Topçuoğlu, “Projeyi fedakârlıkla ve büyük bir özveriyle yürüten öğretmenlere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki çalışmalara yetkili makamlar ile iş birliği hâlinde devam edeceğiz.” diyerek projenin bu zorlu zamanda çok faydalı olduğunu dile getirdi.

İslam ve İhsan

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN İNSANLARA NASIL DAVRANMALIYIZ?

Psikolojik Rahatsızlığı Olan İnsanlara Nasıl Davranmalıyız?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.