Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Çalışmaları

Asrın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için afetin yaşandığı bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

100 yılın afetinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesinde ilk günden beri insani yardım faaliyetlerini yürüterek depremden etkilenen insanların yaralarını sarıyor.

HÜDAYİ VAKFI’DAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ

Hüdayi Vakfı, 6-24 Şubat 2023 tarihleri arasında, afetin yaşandığı bölgede depremden etkilenen vatandaşlara 922 bin öğün yemek ikram ederken; 1 milyon 67 bin ekmek, 72 tır gıda, 33 tır su, 35 tır muhtelif, 19 tır giyim, 20 tır kömür, 22 tır battaniye, 19 tır hijyen, 14 tır odun, 15 tır soba, 10 tır un, 3 tır halı, 3 bin adet market yardım kartı, 2.500 adet yatak, 2 bin adet tüp, 2410 adet eletrikli ısıtıcı, 1003 adet gazlı ocak, 542 adet çadır, 1260 adet uyku tulumu, 70 koli ilaç, 33 adet konteyner, 20 adet su deposu, 22 adet seyyar tuvalet ve 3 adet endüstriyel fırını deprem bölgesine gönderdi.

Vakıf Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da konuşlu aşevleri ve yüzlerce gönüllüsü ile depremzedelere hizmet veriyor.

DEPREMZEDELER İÇİN KONTEYNER MERKEZLERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, AFAD ile koordineli olarak onlarca depremzedeye barınma imkanı verecek konteyner yerleşim merkezleri inşa ediyor.

Bir konteyner bedeli 85 bin lira / 4.250 bin euro olarak belirlendi. Proje kapsamında 21 metrekare olarak inşa edilecek konteynerlerin içinde 2 oda, banyo-tuvalet, mutfak ve elektrikli şofben olacak.

DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAK İÇİN

AFET yaz 4832’ye SMS gönder 25₺ bağışla.

Hesap numaralarımız için tıklayınız…

Online bağış için tıklayınız…

İslam ve İhsan

HÜDAYİ VAKFI DEPREM BÖLGESİ AŞEVİ VE YARDIM MERKEZLERİ

Hüdayi Vakfı Deprem Bölgesi Aşevi ve Yardım Merkezleri

HÜDAYİ VAKFI, DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLARI GÜVENLE ULAŞTIRIYOR

Hüdayi Vakfı, Deprem Bölgesine Yardımları Güvenle Ulaştırıyor

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allahü Teala cc sizlerden razı olsun,Peygamberimize sav,e komşu eylesin,benide sizlere cennetinde İnşaallah komşu eylesin.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.