İcatlar ve Mucitleri

Kim, neyi, ne zaman icat etti? Tarihteki önemli icatlar nelerdir? Dünyayı değiştiren icatlar ve mucitleri.

İcat sözlük, “yeni bir şey bulma, ortaya koyma, varlığı bilinmeyen bir şeyi meydana getirme” anlamlarına gelir. Bugün günlük hayatta kullandığımız birçok ürün, farklı mucitler tasafından tarihsel süreç içerisinde icat edildi.

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar ve mucitleri...

TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ İCATLAR VE MUCİTLERİ

İlk Uçan Makine – Abbas İbn Firnas (9. Yüzyıl)

Cerrahi aletler - El Zehravi (10-11. Yüzyıl)

Mil sistemi ve robot - Cezeri (12. yüzyıl)

Matbaa - Johannes Gutenberg (1447)

Teleskop - Hans Lippershey (1608)

Sürgülü hesap cetveli - William Oughtred (1630)

Buhar makinesi - James Watt (1765)

Dikiş makinesi - Thomas Saint (1765)

Gaz Türbini - John Barber (1791)

Pil - Alessandro Volta (1801)

Telgraf - Samuel Morse (1816)

Dinamit - Alfred Nobel (1867)

Q Klavye (Daktilo) – Cristopher Latham Sholes (1867)

Telefon - Alexander Graham Bell (1876)

Ampul - Thomas Edison (1880)

Otomobil – Karl Friedrich Benz (1885)

Dizel motoru - Rudolf Diesel (1893)

X Işınları (Röntgen) – Wilhelm Conrad Röntgen (1895)

Plastik - Alexander Parkes (1898)

Klima - Willis Haviland Carrier (1902)

Tank - İngiltere (1915)

F Klavye – İhsan Sıtkı Yener (1974)

Bilgisayar – Konrad Zuse (1941)

Fare - Douglas Engelbart (1963)

Dizüstü Bilgisayar (Laptop) - Adam Osborne (1981)

Fotokopi Makinesi - Chester Carlson (1938)

Cep Telefonu - Martin Cooper (1973)

Radyo - Guglielmo Marconi (1898)

Televizyon - John Logie Baird (1923)

Naylon - Wallace Hume Carothers (1935)

FM Radyo - Edwin Howard Armstrong (1933)

Elektron mikroskop - Ernst Ruska ve Max Knoll (1931)

Penisilin - Alexander Fleming (1928)

Helikopter – İgor Sikorsky (1939)

İslam ve İhsan

EN İYİ 10 TEKNOLOJİK BULUŞ

En İyi 10 Teknolojik Buluş

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.