BİLİM ve TEKNOLOJİ

MEŞHUR İSLAM ASTRONOMLARI VE İCATLARI

Ortataçağlardan bu yana Astronomi bilimine ışık tutmuş müslüman bilim adamları ve icatları... ...

DİLİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dil Şuuru nedir? Kur'ânî kelimeler dilimizden neden çıkarılmaya çalışılıyor? Dinimizi en iyi şekil ...

EL CEZERİ KİMDİR?

Cezeri kimdir? Cezeri'nin eserleri nelerdir? Dünyanın ilk makina mühendisi olarak bilinen El-Cezeri, ...

KÂİNATTA TESADÜF DİYE BİR ŞEY YOK!

Kainatta tesadüf diye bir şey var mıdır? Yerdeki karıncadan gökteki yıldıza kadar işleyen düzen, sis ...

MÜSLÜMANLARIN BİLİME HİZMETLERİ NELERDİR?

Müslümanların bilime hizmetleri nelerdir? Bilim dünyasına damga vurmuş, bilime ilkleri kazandıran ve ...

TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI ÇÖZECEK FORMÜL

Târih ilmini sadece kuru bir vak’alar mecmûası sanmak ve öyle telâkkî etmek, büyük bir hatâdır. Gerç ...

KTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER BİR İLKİ BAŞARDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bir grup öğrenci, platform üzerine kurulan oyuncak araba pis ...

KANSER TEŞHİSİ İÇİN YENİ MOLEKÜL KEŞFEDİLDİ

Türk bilim insanları, başta kanser tanı ve tarama testleri olmak üzere pek çok endüstride kritik sar ...

PARKTA ARABAMI BULAMIYORUM DERDİNE SON

Google, birçok kullanıcının sorununa çözüm getirecek bir özelliği daha haritalar uygulamasına ekledi ...

İLK DEFA YILDIZ ÖLÜMÜ GÖZLENDİ

Bilim adamları, ilk kez uzayda bir yıldızın kara delik içinde yok oluş sürecini tüm aşamalarıyla kay ...