Gazzeli Kızın Hayali Gerçek Oldu

İsrail'in Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında füze isabet etmesi sonucu evleri yıkılan ve göçük altından çıkarılan Filistinli Hanan Abdulgafur (19), yaşadığı sıkıntılı günlere rağmen eğitim hayatından ödün vermedi ve hayallerini süsleyen tıp fakültesini kazandı.

Han Yunus'ta ailesiyle birlikte yaşadığı yer İsrail füzeleri tarafından hedef alındığında henüz lise son sınıf öğrencisi olan Hanan, evlerinin yerle bir olduğu ve kendisinin de beş dakikadan fazla göçük altında kaldığını söyledi.

Gazzeli Hanan, göçük altında yaşadığı duyguları, "Ürkütücü anlardı, hatırlamak dahi istemiyorum, tamamen unutmak istiyorum." sözleriyle ifade etti.

Saldırılardan sonra hayatında büyük bir değişim olduğuna dikkati çeken Hanan, "Saldırılarda evimizin yıkılmasından sonra bir kaç defa taşınmak zorunda kaldık. Olaylardan önce mütevazi evimizde uzun vakitler ders çalışırdım, oradan oraya taşınınca derslere yoğunlaşamaz oldum." dedi.

BİR HAYIRSEVER TIP FAKÜLTESİNDE OKUYABİLMEM İÇİN BURS VERDİ

Akrabalarından birine ait olan beton alanın etrafı duvar örülmüş, çatısı teneke ve yapraklarla kapatılmış "ev"de 6 nüfusluk ailesiyle yaşayan Hanan, eğitim hayatının geleceğini inşa etmek için en önemli faktör olduğuna derinden inandığını ve bu düşüncesinden bir an vazgeçmediğini kaydetti.

Hanan, liseyi yüzde 98,1 gibi çok iyi bir dereceyle tamamladığını, üniversite eğitimi için tıp fakültesi dışında başka bir alanı hiç düşünmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Okul harcı başta olmak üzere istediğim bölümün külfetli olduğunu biliyordum. Maddi imkanlar nedeniyle yıllardır hayalini kurduğum fakültede okuma umudumu kaybetmiştim. Ancak bir hayırsever, tıp fakültesinde okuyabilmem için burs verdi."

İSRAİL SALDIRILARINDAN DOLAYI EVSİZ KALDIK

Gazzeli doktor adayı genç kız, şu andaki en büyük hayalinin tıp fakültesinden takdir derecesiyle mezun olmak olduğunun altını çizerek, "Alanında uzman iyi bir doktor olup, İsrail'in saldırılarında yaralanan ya da bizim yaşadığımıza benzer şartlarda olan hastalara yardım etmek istiyorum. Bir de yerle yeksan olan evimizi yeniden inşa etmek istiyorum. Evimizin yeniden inşa edilmesi için gerekli maddi yardım yapıldı ancak bölgede çimento olmadığı için inşaat işlemlerine başlayamıyoruz." diye konuştu.

Hanan'ın annesi Hasna ise saldırıların ardından üç ev değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "evsiz-barksız" kaldıklarını dile getirdi.

Kızının, hayatının sadece göçük altından çıkarıldığında değil, İsrail saldırılarının ruh halinde meydana getirdiği yıkımdan sonra da bir kez daha kurtarıldığını vurgulayan Hasna, "Hanan, iyimser ve azimli bir fıtrata sahip. Yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz sıkıntılara rağmen kızımın tüm hayallerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.