Fedakar Öğrencilerin 'halep Kumbarası'

Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İbrahim Yıldırım öncülüğünde Halepli ailelere destek olmak amacıyla oluşturulan "Halep kumbarası"nda toplanan paralar, "Şefkat Çadırı"na bağışlandı.

Yıldırım'ın sınıfında başlattığı ve bir hafta içerisinde 288 öğrencinin destek olduğu kampanyada, kimilerinin harçlığını, yemek parasını ya da biriktirdiği parasını attığı kumbarada biriken bin 385 lira, gençlerin insanlık dramına karşı duyarlılığını gösterdi.

İbrahim Yıldırım, Halep'te yaşananları televizyondan gördüğünü, yerden ekmek toplayan, ayağında ayakkabısı olmayan ya da soğuk havada aç kalanların yaşam mücadelesinin "içini parçaladığını" anlattı.

ONLAR ÜŞÜRKEN BİZ SICAK EVİMİZDE OTURUYORUZ

Bölgedeki insanlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla okulunda kampanya başlattığını, kağıttan yaptığı ve üzerine "Halep" yazdığı kumbaraya okuldaki arkadaşlarının da büyük destek verdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kampanya tüm okula yayıldı, herkes elinden geldiğince destek oldu. Sınıfları gezdim, kantinde dolaştım. Kimi öğrenciler harçlıklarını, kimi çay simit parasını attı kumbaraya. Bir haftada bin 385 lira birikti.

Onlar soğukta aç ve açıktalar. Ayaklarında bir ayakkabıları üzerilerinde bir montları yok. Umarım bu kampanya onların yaralarını bir nebze olsun sarar. Onlar üşürken biz burada sıcak evimizde oturuyoruz. Onların yerinde biz de olabilirdik. Onlar bizim kardeşimiz, biz onların yanında olmalıyız onlara destek olmalıyız."

Herkesi Halep ve Suriye'deki iç karışıklıkta mağdur olanlara destek vermeye çağıran Yıldırım, yardım kampanyaları düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

İbrahim Yıldırım, öğretmeni Ersin Salih Kalender ile toplanan parayı, savaş mağdurlarına destek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan "Şefkat Çadırı"na bağışladı.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.