Evlilik Fıtrî ve Sosyal Bir İhtiyaç mı?

Meşrû evlilikle kurulan âile, tarihin her döneminde toplumun vazgeçilmez bir sığınağı olmuştur. İnsanlığın tanıdığı bütün dinlerce, evlilik kutsal sayılmıştır. Onun önemi ve kutsallığı, toplum hayatında düzeni, disiplini, huzuru ve devamlılığı sağlamasındandır. Çünkü bu müessese, toplumun direği ve sosyal hayatın başlangıç yeridir.

Evlilikle oluşan âilelerde muâşeret ve münâsebetler, içten ve samimidir. Sevgi, saygı, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma gibi birçok sosyal hassasiyet, âileyle yeşerir ve gelişir.

Evlilikle kurulan âileler, insanı ve toplumu kontrol eden en büyük güçtür. Toplumun stresini azaltan, merhamet ve sabrı öğreten, mesûliyet duygusunu artıran bir okuldur âile. Kişiler evlilikle kurdukları âile yuvalarında olgunlaşırlar; yine burada âile, eşlerin zararlı yönlerinin düzeldiği, güzel vasıfların kazanıldığı bir öğretim kurumu vazifesi görür.

Neslin devamı, ekonomik işbirliği ve dayanışma rûhu, âile tarafından gerçekleştirilir. Âile, kişilerin hayatını düzene sokar. Onlara disiplin kazandırır. Bu ise, kişinin sağlıklı yaşamasını ve sağlıklı düşünmesini temin eder. Eşlere, anne ve babalığın doyumsuz lezzetlerini tattırır. İnancın, dînî duyguların, moral değerlerin en iyi yaşandığı yer, âiledir.

AİLE MERKEZDİR

Âile, bir mânâda “psikolojik tedavi merkezi”dir. Kişilerin rûhî problemlerinin ve bunalımlarının giderilmesinde, evlenmek önemli bir müessirdir. Kişilere sorumluluk duygusu, israfa dikkat etme şuuru ve zararlı alışkanlıklardan beraberce kurtulma alışkanlığı kazandıran evlilik, kişiler için olmazsa olmazdır. Bilinmelidir ki; hayat paylaşmakla güzelleşir.

Evlilikle toplumda ahlâksızlığın yaygınlaşmasının önüne set çekilir. Aynı zamanda şeytânî ve nefsânî isteklere gem vurularak bu husustaki arzulara meşrû çerçevede çözüm bulunur. Böylece evlilik ile toplum ruh sağlığı korunarak millet kalitesi artmış olur. Evlilik yoluyla eşler ibâdet sevabı işleyerek toplumun rızık ve bereketinin artmasına vesile olurlar.

Evlilikle kurulan âile hayatı; şahsiyet, karakter, ahlâk ve inancın çekirdeğini oluşturur. Bu yönüyle âile, âdeta cennet köşelerinden bir köşedir.

Kaynak: Nurten Selma Çevikoğlu, Şebnem Dergisi, 152. Sayı

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.