Evlenecek Gençlere ’evlilik Öncesi’ Eğitimi

Evlenecek gençlere yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti Projesi” ilk olarak Aksaray Devlet Hastanesi’nde tatbik edilmeye başlandı.

Evlilik evveli sıhhat raporu için hastaneye gelen çiftlerle görüşen psikologlar, her alanda çiftlere eğitim veriyor. Proje şümulünde Aksaray Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Devlet Hastanesi'nde husûsî bir birim kuruldu. Çok sayıda psikolog hekimin görev aldığı birimde, evlilik evveli sıhhat raporu almak için gelen çiftler psikolog tarafından eğitime alınıyor. Evvel ayrı ayrı eğitim verilen çiftler daha sonra karşılıklı olarak yeniden eğitime alınarak birçok alanda farkındalıkları arttırılıyor.

Konuyla alâkalı bilgi veren psikolog doktor Sebil Meral, evlilik evveli çiftlere her alanda eğitim verdiklerini ve farkındalıklarını arttırdıklarını söyledi. Evlilik evveli danışmanlık hizmetinin Sağlık Bakanlığı'nın yeni geliştirdiği bir tatbîkat olduğunu anlatan Meral, şunları söyledi: "Aksaray Devlet Hastanesi bu tatbîkata ilk geçen hastanelerden biri. Evlilik evveli danışmanlık hizmeti kapsamında evlilik için sağlık raporu almaya gelen çiftleri bize yönlendiriyor. Biz de çiftlerle ayrı ayrı görüşme yapıyoruz. Onlara evlilikle alâkalı gerçekçi beklentilerini oluşturmalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, nasıl sorumluluk paylaşacaklarını, duygusal yakınlıklarını nasıl kuracaklar, geniş âile ile ilişkilerini nasıl düzenleyecekler, bütçe yönetimini nasıl yapacaklar, empati konusunda birbirlerini nasıl daha iyi anlayabilirler gibi konularda eğitim veriyoruz.

EVLİLİK EĞİTİMİ NELER KAZANDIRIYOR?

Evlilik evveli danışmanlık hizmeti çiftlerin âile kavramı hakkında farkındalığını arttırıyor, iletişim becerilerini geliştirdiği için sorunların daha rahat atlatmalarını sağlıyor. Evlilikle alâkalı bilinçli hayat becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Evlilik evveli danışmanlık hizmeti alan çiftlerimiz bu konuda gerçekten yararlı olduklarını söylüyor. Çünkü olaylar hakkında, evlilik hakkında farkındalıklarını arttırmış oluyoruz. Eğitim ile birlikte bir kere evliliğe böyle tamamen bilinçsiz bir şekilde başlamamış oluyorlar. Olayların farkına vararak başlıyorlar. Beklentilerini de ona göre belirliyorlar.

Evlilik gerçekten ilk başlarda pembe panjurlu bir ev hayal ediliyor ancak evlilik bir takım sorumluluk getiriyor. Bazen bu sorumlulukları kaldıramayabiliyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmaya başlıyoruz. Çünkü evlilik en başta bazı sorunlarla birlikte gelebilir. Çiftlere bunların doğal bir süreç olduğundan bahsediyoruz. Birbirlerine alışmaları için zamana ihtiyaç olduğunu anlatıyoruz. Bu tatbîkatla ailelerin farkındalıklarını artırmış oluyoruz. Bunların dışında üreme sıhhati hakkında da bilgi veriyoruz. Bu görüşmelerin sonunda âilelere devlet hastanemizin hazırladığı kitapçık ve broşürlerimizi veriyoruz. Evlilik sonrası da ihtiyaç duyarlarsa bize yeniden ulaşabiliyorlar. O zamanda gereken ne ise yapıyoruz” dedi.

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMİN AMACI

Gayelerinin yeni evlenen çiftlerin sıhhatli bir şekilde evliliklerini yürütmelerini sağlamak olduğunu ifâde eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet Durgut, sözlerini şöyle tamamladı: “Aksaray Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Bölümünde Şubat ayı itibariyle "Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti" vermeye başladık. Görevli psikolog arkadaşlar evliliğin bir adım evvelinde evlenecek gençlere sosyal, iletişim becerileri, cinsel, psikolojik gibi birçok konuda bilgi veriyor. Belediyemize ve halk sağlığı müdürlüğümüze evlenmek için müracaat eden gençlerimizi bu tatbîkata bekliyoruz. Buradaki gayemiz evlilik sonrası evli bireylerin birbirleri arasındaki iletişim becerilerini artırmak, sağlıklı bir şekilde evliliklerini yürütmek.”

Kaynak: Yeni Şafak

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.