Erzurum'da Tarihi Camilerde Hatimle Teravih Namazı Kılınıyor

Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Erzurum'da, vatandaşlar Ramazan ayının manevi havasını Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerinde inşa edilen camilerde hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı kentte, vatandaşlar "11 Ayın Sultanı" Ramazan'da ibadet etmek için özellikle Ulu Cami, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler, Ayazpaşa, Kurşunlu, Gez ve Gürcükapı gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camileri tercih ediyor.

İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, hem dini sohbetleri dinliyor, hem de Ramazan ayının manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

İbadethaneleriyle kültürel zenginliğe sahip kentte, teravih namazları sonrası din görevlileri ve hayırseverler de cami cemaati ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Kur'an ayı olan Ramazan'da, camilerde okunan hatimler ve kılınan hatimli teravih namazlarının ülkenin ve özellikle Erzurum'un kadim geleneklerinden olduğunu söyledi.

"1001 HATİM" ŞEHRİ ERZURUM

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ramazan ayını çok sevip bu aya ayrı önem verdiğini ifade eden Şahin, "Asırlık geleneği yaşatmak için camilerimizde hocalarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor, cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'i gönülden dinliyor, hocalarımız da gönülden okuyor. Şehrimiz '1001 hatim' şehri de olduğu için bu konulara ayrı ehemmiyet ve talep oluyor." dedi.

Hatimle teravih namazı kılınan camilere yoğun teveccühün olduğunu ifade eden Şahin, "Teravih 20 rekat, her rekatta hafızlarımız, hocalarımız Kur'an'dan bir sayfa okuyor. Bazen tek hoca, bazen iki hoca bazen de Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor. Aşkla, şevkle teravih namazlarıyla ramazanı geçirmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Şahin, teravih namazlarına çocuklarıyla gelen genç yaşlı her kesimden insanların bayram havasında Ramazan'ı geçirdiği vurguladı.

"GENÇLERİMİZE DE TAVSİYE EDERİM"

Cemaatten Lütfü Eşkisu da Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Hatimle teravih namazını kılmak çok güzel duygu, insana ayrı bir tat ve huzur veriyor. Gençlerimize de tavsiye ederim. Manevi haz yaşıyoruz." dedi.

Cemaatten 64 yaşındaki Abubekir Dertli ise küçüklüğünden beri kentte hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, "Ramazan ayının güzelliği ve hatimle teravih kılmak çok güzel. Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek hatim yapıyoruz. Her yerde hatimle teravih kılınmıyor çünkü herkes kılamayabiliyor, işleri olabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

OK TAKİPLİ HATİM

Ok Takipli Hatim

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.