Ok Takipli Hatim

Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun okuduğu ok takipli mukabeleyi Ramazan ayında hatim yapmak isteyenlerin istifadesine sunuyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli ve Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim'i Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu seslendiriyor. Ramazan'da mukabele okumak isteyenler için 30 güne 30 cüz...

Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.

OK TAKİPLİ HATİM

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 1. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 2. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 3. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 4. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 5. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 6. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 7. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 8. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 9. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 10. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 11. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 12. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 13. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 14. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 15. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 16. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 17. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 18. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 19. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 20. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 21. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 22. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 23. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 24. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 25. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 26. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 27. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 28. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 29. Cüz)

Ok Takipli Mukabele (Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali 30. Cüz)

İslam ve İhsan

MUKABELE DİNLE (HATİM 30 CÜZ)

Mukabele Dinle (hatim 30 Cüz)

HATİM DUASI NASIL YAPILIR? HATİM DUASI ARAPÇA TÜKÇE OKUNUŞU

Hatim Duası Nasıl Yapılır? Hatim Duası Arapça Tükçe Okunuşu

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.