Erkam Radyo’da “Hüdayi Sohbetleri” Devam Ediyor

Maddi ve manevi sıkıntılar içinde olduğumuz şu günlerde Erkam Radyo'dan haftanın her günü ailecek dinleyebileceğimiz sohbetler serisi "Hüdayi Sohbetleri" devam ediyor. Her gün saat 16.05'den canlı olarak yayınlanacak sohbetler, Ramazan ayı bouyunca sahur vaktinde de dinlenebilecek. Ayrıca sohbetler, 16:05'te Erkam TV youtube sayfasından canlı olarak seyredilebilecek.

Ülkemizde ve dünyada devam etmekte olan salgın sebebiyle fert ve toplumun sıhhatini muhafaza için hem zahirî tedbirlere riâyet etmek ve hem de Rabbimize dua ve tazarruda bulunmak kulluk mesuliyetimizdir. Bu ibtilâ devam ettiği sürece, toplu yapılan programlar, haftalık seminer, sohbet vb. buluşmalar ertelenmiş olacaktır. Bu süreçte hususiyle “Erkam Radyo” programlarının dinlenebileceğini tavsiye etmek isteriz. Bu saatlerde ailece söz konusu programları dinlemenizi istirham ederiz. Ayrıca aile içinde aile fertleriyle mutad bir aile sohbeti de gerçekleştirebilirsiniz. Rabbimizden tüm insanlık âlemi için sıhhat ve afiyetler niyaz ederiz. Dua eder ve dua bekleriz.

Hüdayi Sohbetleri Program Akışı

Haftanın Her Günü saat: 16.05’de ve Tekrarları sahur vakti 03:45'te

Pazartesi     : Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 

Salı              : Abdullah Sert

Çarşamba    : H. Kâmil Yılmaz

Perşembe     : Âdem Ergül

Cuma           : Alican Tatlı

Cumartesi    : Ahmed Hamdi Yıldırım

Pazar           : Mustafa Eriş, Ömer Çelik, Süleyman Derin, Ali Namlı...

(Not: Bu programlar yayın saatinden sonra da internet adresinden dinlenebilecektir. İnternet adresimiz: www.erkamradyo.com ve www.erkamtv.com)

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.