En Çok Kullanılan İsimler

Resmi verilere göre Türkiye’de en çok kullanılan isimler, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’in isimleri oldu. Peki Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri nelerdir? Türkiye’de en çok kullanılan kadın isimleri nelerdir? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen kadın ve erkek isimleri...

Haber: Murat Karadeniz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de en fazla kullanılan isim sıralamasında erkek isimlerinde ilk sırayı Mehmet, kadın isimlerinde ise Fatma aldı.

En Çok Kullanılan Erkek İsmi “Mehmet”

Türkiye’de en çok tercih edilen erkek ismi “Mehmet” oldu. En fazla kullanılan isim sıralamasında Mehmet ismini “Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin” isimleri takip etti.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri şunlardır;

 1. Mehmet (2 milyon 826 bin 306 kişi)
 2. Mustafa (2 milyon 350 bin 420 kişi)
 3. Ahmet (1 milyon 734 bin 871 kişi)
 4. Ali (1 milyon 674 bin 448 kişi)
 5. Hüseyin (1 milyon 534 bin 828 kişi)

Türkiye’de en çok tercih edilen diğer erkek isimleri; Yusuf, Berat, Emir, Ömer ve Eymen.

En Çok Kullanılan Kız İsmi “Fatma”

Türkiye genelinde nüfus kütüklerine kayıtlı isimlere bakıldığında en fazla kayıtlı kadın ismi “Fatma” oldu. Fatma ismini Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep” isimleri takip etti.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ

Türkiye’de en çok kullanılan kızı isimleri şunlardır;

 1. Fatma (4 milyon 199 bin 600 kişi)
 2. Ayşe (3 milyon 184 bin 450 kişi)
 3. Emine (2 milyon 509 bin 480 kişi)
 4. Hatice (2 milyon 154 bin 569 kişi)
 5. Zeynep (1 milyon 4 bin 704 kişi)

Türkiye’de en çok tercih edilen diğer kadın isimleri; Elif, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Nisanur, Nehir ve Hiranur.

Türkiye’de En Çok Kullanılan Soy İsimleri

Resmi kayıtlara göre Türkiye’de en fazla kullanılan soyadı ise “Yılmaz” oldu. Bunu sırasıyla “Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek, Polat, Özcan, Korkmaz, Çakır, Erdoğan” soy isimleri takip etti.

İslam ve İhsan

KUR’AN’DA GEÇEN İSİMLER

Kur’an’da Geçen İsimler

EN GÜZEL İSİMLER

En Güzel İsimler

BİR MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA NASIL İSİM KOYMALI?

Bir Müslüman Çocuğuna Nasıl İsim Koymalı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Çok Güzel

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.