Kazakistan’da İnşasında At Sütü Kullanılan Asırlık Cami Orijinal Rengini Koruyor

Kazakistan’da zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Oyıl kentinde at sütü kullanılarak inşa edilen asırlık caminin dış duvarı orijinal rengini koruyor.

Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe şehrine yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl kenti, Kazak tarihinde önemli olaylara tanıklık eden bölge olarak biliniyor.

Adını, bölgedeki Oyıl Nehri'nden alan kent, zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçmesiyle Orınbor, Kazan, Hive, Buhara, Türkmenistan, Afganistan ile İranlı tüccarların sık sık uğradığı ve ticaret yaptığı kent olmasıyla öne çıkıyor.

Ticaretin artmasıyla sosyo-ekonomik alanda kalkınma yaşayan kentte, bir süre sonra tüccarlar tarafından çeşitli yapılar inşa edilmeye başlandı. Bunların arasında kentte bugüne kadar korunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Oyıl Camisi, diğer adıyla da Kökjar Camisi ilginç mimarisi ve hikayesiyle dikkati çekiyor.

At sütü ve koyun yünü karışımıyla yapılan kırmızı kerpiçlerle inşa edilen cami, açıldığı 1869'dan bu yana Oyıl halkının ana ibadet yeri durumunda.

“CAMİ DUVARLARI FARKLI RENKLERE BÜRÜNÜYOR”

Oyıl Müzesi Müdürü Balkiya Rısbayeva, Oyıl Camisi'nin Aktöbe bölgesindeki en eski ibadet yerlerinden biri olduğunu ve Tatar tüccarlar tarafından temeli atıldığını söyledi.

Cami tarihine ilişkin halk arasında çeşitli kaynakları topladıklarını aktaran Rısbayeva, “Bu kaynaklardan birisi de Oyıl’da zamanında yeraltı yolunun bulunduğunu ve bu yol ile camiyle bağlantı kurulduğu şeklinde. Bu yeraltı yoluyla tüccarların camiye, dükkanlarına hatta evlerine gittikleri ifade ediliyor.” dedi.

Rısbayeva, tek kattan oluşan Oyıl Camisi'nin ilk başta gümüş renkli kubbe ve üzerinde büyük hilali ile inşa edildiğini belirterek, bu kubbe ve hilalin ise Sovyetler Birliği dönemindeki politika nedeniyle daha sonra indirildiğini dile getirdi.

Cami inşasında kullanılan ağaçların develerle şimdiki Rusya sınırları içinde yer alan Orınbor şehrinden getirildiğini ancak kerpiçlerin yerel ustalarca yapıldığını belirten Rısbayeva, şunları söyledi:

“Cami inşaatı için kullanılan teknik ilginç. Oyıl yakınındaki Barhın çöl sahasından getirilen kırmızı kuma, koyun yünü ve at sütü karıştırılıyor. Böylece şu anda caminin dış duvarında gördüğümüz kerpiçler hazırlanıyor. Gerçekten bu tekniğin ilginç tarafı yıllar sonra ortaya çıkıyor. Örneğin, kışın kar veya yazın yağmur yağdıktan sonra cami duvarları farklı renklere bürünüyor. Üzerinden geçen yüzyılı aşan zamana rağmen dış duvarının orijinal rengini koruduğunu görüyoruz.”

DEVLET KORUMASI ALTINDA BULUNUYOR

Oyıl Camisi yakınında aynı teknikle yaklaşık 155 yıl önce inşa edilen kapalı pazar yerini de görmek mümkün.

Orijinal kırmızı rengini koruyan ve zamanında Tarihi İpek Yolu’nun önemli fuarlarından Kökjar Fuarı'na ev sahipliği yapan bu tarihi binada, bugün halk pazarları düzenleniyor.

Mimari ve tarihi açıdan önemli yapılar olarak kayda geçen Oyıl Camisi ve kapalı pazar, şimdilerde “Kervan Saray Tarihi Mimari Kompleksi” adıyla devlet koruması altında bulunuyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

DÜNYANIN EN ESKİ CAMİLERİ

Dünyanın En Eski Camileri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.