Doç. Dr. Argun: Dünyanın Uyuyan Vicdanı Uyandı

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, tüm dünyanın bu insanlık suçuna ses çıkardığını belirterek "Dünyanın uyuyan vicdanı uyandı." dedi.

Diyanet TV’de ekranlara gelen "İyilik Vakti" programına konuk olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Gazze için 10 binden fazla gösteri yapıldığını ifade eden Argun, "Eylem ve gösterilere pek çok insan soğuğa rağmen katıldı." ifadelerine yer verdi.

Gazze’deki katliamların normalleştirilemeyeceğinİ belirten Argun, "normalleştirme" kelimesinin arkasında soykırım yapıldığını vurguladı.

Bebek katili İsrail’in bu katliamı normalleştirmek için çeşitli sebepler öne sürdüğünü ifade eden Argun, şu ifadelere yer verdi:

"Normalleştirme, bu devirde yaşayan Müslümanların altını kalın çizgilerle çizmesi gereken bir kelime. Gazze’deki vahşetin normal kabul edilmesi. Katliamın, savunma refleksi olarak sunulması normal değil. Normalleştirme telkinlerine karşı bizim savunmada ve akıllı olmamız gerekiyor. Yani bu devirde her şeyi normalleştirmeye çalışıyorlar. Sadece Gazze’deki katliamları değil. Dolayısıyla normalin tarifini yeniden yapmak istiyorlar. Biz, Müslüman olarak önce insan olarak ve temsil ettiğimiz medeniyetin birer öznesi olarak bu küresel çaptaki normalleştirme hareketine karşı en başta kendimiz, ailemiz, çocuklarımız ve neslimizi bilinçli bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Normalleştirme dediğiniz zaman bunun arkasında çok büyük hikayeler var. Çok büyük tuzaklar var. Bunlara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor."

Gazze’deki olayların Müslümanlar için uyandırıcı etkisi olduğunu vurgulayan Argun, şöyle konuştu:

"Müslümanlar için aslında bir şok etkisi, uyandırıcı etkisi oldu. İslam ve Müslüman alemi üzerinde yaşadığımız konfor alanlarından kafamızı kaldırıp Gazze’deki bu katliama bunun teolojik sebeplerine, siyasi sonuçlarına odaklandık. Dünyanın uyuyan vicdanını uyandırdı Gazze. Bunca şehide rağmen; bunca kayıplara rağmen ve şunu gördük ki hakikaten dünyada da belki 10 bine yakın gösteri yapıldı kitlesel anlamda bunların birçoğu Batı başkentlerinde olduğu gibi İslam aleminde de Türkiye’de de oldu. Burada da hala insanlığını kaybetmemiş, insan olduğunu hatırlayan, empati yapabilen ve Gazze için en azından bu kuzey yarım küredeki insanlar için söylüyorum. Bu kış kıyamette yollara dökülen, ailecek eylemlere katılan, yürüyüşlere katılan kendi çapında sosyal medyada faaliyetler yapan çok büyük bir kitlenin olduğunu bize öğretmiş oldu. Bizim de yeniden aslında Peygamber Efendimiz’in Mekke döneminde İslam öncesi müşriklerle kurmuş olduğu 'Erdemliler İttifakı' dediğimiz 'Hilfü'l-Fudûl' ittifakını yine kurabileceğimiz kötülüklerle mücadele ederken iş birliği yapabileceğimiz dünyada büyük bir sağduyu hareketinin olduğunu bize göstermiş oldu."

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.